Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Yedi kişiden az olan kişiler, sığır kesiminde ortak olabilirler mi?

Soru

Yedi kişiden az olan kişiler, kurban için bir sığır kesiminde ortak olabilirler mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yedi kişi bir sığır kesiminde ortak olabilirler, bu konu (45757) nolu sorunun cevabında belirtilmiştir. Bir sığırda yedi kişinin ortak olması caiz ise yedi kişinin ortak olabilmesi daha evladır. Böylece daha az olduklarında gönüllü olarak fazla kurban kesmiş olurlar. Aynı şekilde bir kimse bir sığırı tek başına kesebildiği gibi bir keçi yeterli olabiliyor.

İmam Şafii Rahimehullah, el Um (2/244) kitabında şöyle dedi: “Kurban kesecek kişiler yedi kişiden az ise kurbanları geçerli olur ve gönüllü olarak fazlasını yapmış sayılırlar. Bir deve kesen kişi için bir keçi tutarından fazlası, gönüllülük esasından değerlendirilir.

El Kessani “Bedai el Sanai 5/71” adlı eserinde şöyle demiştir: Yedi kişiden az olan kişilerin bir sığır veya deve kesmelerinin caiz olduğuna dair ihtilaf yoktur. İster iki, üç, dört, beş veya altı kişi bir sığır kesiminde ortak olabilirler. Çünkü yedi kişin ortak olmasının caiz olduğu yerde daha az kişilere caiz olması daha evladır. İster hisseleri eşit veya farklı olsun birisi yarısını veya üçte birini diğeri altıda birini alabilir. Ancak yedide bir hissesinden az bir hissede ortak olmak geçerli değildir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi