Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Receb ayında gümüş yüzükler takmak

Soru

Bizim âilemizdeki erkek ve kızların hepsine birer gümüş yüzük verildi. Yüzüklerin yan iç taraflarına Arapça birtakım rakamlar yazılmış ve Receb ayını özel olarak imâl edilmiştir. Ben, böyle bir yüzüğü takmanın İslâm'dan olup-olmadığını öğrenmek istiyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Erkeklerin gümüş yüzük takmaları mübahtır. Aynı şekilde kadınların da gümüş yüzük takmaları mübahtır.

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِه. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-(İran Kisrasına göndermek için) bir mektup yazdı veya yazmak istedi.

Kendisine:

-Onlar, mühürlü olmayan mektubu okumazlar, denildi.

Bunun üzerine kaşı "Muhammed Rasûlullah" şeklinde işlemeli gümüşten bir yüzük yaptırdı.

(Enes b. Mâlik şöyle demişltir:)

- Sanki ben, şimdi elindeki beyazlığı görür gibiyim." (Buhârî; hadis no: 65. Müslim; hadis no: 2092)

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Evli kadının, altın yüzük takması câiz olduğu gibi, gümüş yüzük takması da mübahtır. Bu, üzerinde icmâ edilen bir konudur. Bunun mekruh olmadığı konusunda âlimler arasında hiçbir ihtilaf yoktur.

el-Hattâbî şöyle demiştir:

"Kadının gümüş yüzük takması mekruhtur. Çünkü gümüş yüzük, erkeklerin sembolündendir."

el-Hattâbî devamla şöyle demiştir:

"Bir kadın eğer altın yüzük bulamazsa, gümüş yüzüğü safran veya buna benzer renkle sarı renge boyar.

el-Hattâbî'nin söylemiş olduğu bu söz, aslı olmayan bâtıl bir sözdür. Bu meselede doğru olan görüş; kadının gümüş yüzük takmasının mekruh olmadığıdır.

el-Hattâbî sonra şöyle demiştir:

Erkeklerin, ister yetki sahibi olsun veya olmasın, gümüş yüzük takmaları câizdir. Bu konuda âlimler arasında icmâ vardır.

Yetki (sulta) ve makam sahibi olmayanın gümüş yüzük takmasının mekruh olduğuna dâir Şam bölgesinin bazı eski âlimlerinden nakledilen görüş, şâzdır ve sünnetin nasları ve selefin bu konudaki icmâıyla merduttur (reddolunmuştur). Nitekim el-Abderî ve başkası bu konuda icmâ olduğunu nakletmiştir." ("el-Mecmû'"; c: 4, s: 340)

Ayrıca yüzüğün üzerine nakış ve yazı yazdırmak da câizdir. Fakat bunun Receb ayına has olmasının hiçbir aslı yoktur. Her kim, Allah Teâlâ'ya yakınlaşmak inancıyla Receb ayında yüzük takarsa veya bu ayın belirli bir fazîletinin olduğuna inanarak yüzük takarsa, hiç şüphe yok ki dînde bid'at çıkarmış ve kötülük etmiş olur.

Şans getirdiği veya nazarı, hasedi ve cinleri insandan savdığı iddiâ edilen şeylerin yüzüğün üzerine yazılmaması gerekir.

Sözün özü:

Aslolan yüzük takmak ve üzerine nakış yaptırmakta bir sakınca olmamasıdır. Dînen sakıncalı olan; yüzüğü takmakla Allah Teâlâ'ya yakınlaşmaya çalışmak, bu yüzüğü sadece belirli bir vakitte takmak veya bu yüzükten bereket ummak veyahut da bu yüzüğü bir nazarlık ve muska olarak edinmektir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi