Cumartesi 10 Zilkade 1445 - 18 Mayıs 2024
Türkçe

Hangisi daha fazîletlidir: Evlenmek mi? Yoksa hacca gitmek mi?

Soru

Bekâr olan kimse için hangisi daha fazîletlidir: Hac ve umre farîzasını edâ etmek mi? Yoksa evlenmek mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Eğer zinâya düşmekten korkuyorsan, bu takdirde evliliği, hac ve umre farîzasını edâ etmekten önceye almalısın. Yok eğer zinâya düşmekten korkmuyorsan, bu takdirde hac ve umre farîzasını edâ etmeyi, evlilikten önceye almalısın.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 13, s: 18)