Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Bazı kimseler, yılın bir gününü seçip bu günde mescitte Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hayatı hakkında konuşmakta ve bu güne mevlid adını vermektedirler

Soru

Bilindiği gibi Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, bid'attır. Fakat birçok kimse, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününü kutlamak amacıyla değil de, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i ve onun hayatını tanıtmak için mevlidler düzenlemektedirler.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününde, Mevlid-i Nebevî'yi kutlama olayı düzenlenmiş olmasa, yine haram olur mu?
Mevlid kelimesini kullanmak mı bu olayın haram olmasına sebep olmaktadır? Örneğin ben, mevlid kelimesine değinmeden ve Mevlid-i Nebevî'yi zikretmeden bu günde sadece Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını veya onun sünnetini anlatsam, bu haram olur mu? Bu vesileyle insanlara yemek yedirme gibi şeyler de olmaktadır.
Ben, bu soruyu size soruyorum. Çünkü gelecek hafta sonunda Cumartesi günü damat ve gelinin evlilik töreninde akşam yemeği verilecek olması ve bu törene kalabalık bir kitle katılacak olmasından dolayı düğün sahipleri, akşam yemeği verildikten sonra mescitte Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i tanıtmayı kararlaştırdılar. Bu törene de mevlid adını verdiler.
Fakat bu gün, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününe denk gelmemektedir. Bu gecede Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum günü kutlanmayıp sadece Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- tanıtılacaktır.Bu olay, dans ve eğlence gibi şeylerin olmaması, insanların, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i ve onun hayatını daha iyi bilmeleri içindir.
Sizden bu konuda bize nasihat etmenizi ricâ ediyorum.
İkincisi: İnsanları mescitte toplayıp onlara sadece Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını anlatsam ve orada hazır bulunanlara akşam yemeği versem, bu şekilde toplanmak da haram olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İnsanlardan veya peygamberlerden birisinin doğum gününü kutlamak, meşrû değildir. Çünkü dînde böyle bir şey gelmemiştir. Aksine bu, yahudiler, hıristiyanlar ve başka dînlere mensup kimselerden alınan çirkin bir davranıştır.

Bu konuda (10070 ) ve (13810 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Mevlidi kutlamaktan kastedilen, bir kimsenin doğum gününü kutlamaktır.

Tıpkı bazı insanların, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğduğu gün olarak gördükleri Rebiül-Evvel ayının 12. gününü kutlamaları gibi...

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuşmaya, onu tanıtmaya, onun güzel ahlâkını ve sünnetlerini anlatmaya gelince, bu, her zaman için müstehap ve meşrû olan bir davranıştır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuşmaya mevlid denilmez.Aynı şekilde evlilik merasimine de mevlid denilmez.Fakat bazı müslüman ülkelerde içerisinde dans, eğlence, şarkı-türkü, çalgı ve kadınlarla erkeklerin karışık bir ortamda bulunmadığı dîne uygun olarak düzenlenen her kutlama veya merasime, mevlid adını vermeleri yaygın bir hâle gelmiştir.Bu olaya da mevlid adını vermekte ve şöyle demektedirler: Biz, evlilik veya sünnet gününde mevlid yapacağız. Daha sonra insanlara vaaz eden birisi gelip onlara vaaz vermekte, kimisi de Kur'an ve bunun gibi şeyler okumaktadır.Bu adlandırmanın mevlid ile bir aslı/ilgisi yoktur.Bu adlandırmanın hükme de bir etkisi yoktur. İnsanların evlilik merasimini kutlamaları, insanlara vaaz eden kimsenin konuşması ve onlara iyiliği hatırlatmasında veya Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuşması, onun hayatını ve güzel ahlâkını açıklamasında hiçbir sakınca yoktur. Bu davranış, dînen meşrûdur ve bid'at olan Mevlid-i Nebevî'yi kutlamaya girmez.

Mevlid-i Nebevî'nin, Regâib kandilinin veya İsra ve Mirac gecesinin kutlandığı gün gibi, fazîletli olduğuna inanılan belirli bir günde yapılmaması kaydıyla, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i tanıtmak amacıyla mescit veya câmide bir etkinliğin düzenlenmesi veya toplanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Aksine bunu, senenin herhangi bir gününde yapmalıdır. Merasimde hazır bulunanlara yemek takdim edilmesinde de bir sakınca yoktur.Fakat bu yapılan davranışın, mevlid olarak adlandırılamayacağı hükmünün insanlar arasında yayılması ve Mevlid-i Nebevî'yi kutlamanın meşrû olduğunu zannetmemeleri için Mevlid-i Nebevî hükmünü almayacağının (Mevlid-i Nebevî sayılmaması gerektiğinin) insanlara belirtilmesi gerekir.

Allah Teâlâ'dan, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine göre hareket etme ve onu insanlar arasında yaymada sizi muvaffak kılmasını dileriz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi