Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Hacerul Esved-i öpmenin hikmeti

Soru

Hacerul Esvedi öpmekten maksat, teberrük mü?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, tavafın hikmetini şöyle açıklamıştır: “Beyt’in tavafı, Safa ve Merve arasında sa’y ve cemreleri taşlamak; Allah’ı anmak için meşru kılınmıştır”

Allah’ın evinin etrafında dönen kimse kalbiyle Allah’ı yüceltmektedir. Yürümek, öpmek ve eliyle Hacerulesvede ve ruknilyemaniye dokunması tüm bunlar insanın Allah’ı anması amacıyla yapılır. Tüm bu ibadetler genel anlamında Allah’ı anmaktır. Ayrıca insanın diliyle getirdiği tekbirler zikirler ve dualar da Allah’ı anmaktır. Fakat Hacerulesvedi öpmek bir ibadet türü olup Allah’ı yüceltmek olduğu gibi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e ittibadır. Zira Ömer bin Hattab’dan rivayet edildiğine göre Hacerul esvedi öptüğünde şöyle demiştir: “ Ben senin fayda ve zarar vermeyen bir taş olduğunu biliyorum, şayet Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem seni öptüğünü görmeseydim ben seni öpmezdim”.

Bazı cahillerin hacerulesvedi öpmenin teberrük olduğunu zannederler ancak bunun bir aslı yoktur. Bu düşünce batıldır.

Bir takım zındıklar Kâbe’nin etrafında tavaf yapmak, kabirlerin etrafında dönmek gibi olduğu iddia eder ve bunun putperestlik olduğunu öne sürerler. Ancak bu söylem onların küfrü ve onların inkarcılığındandır. Şüphesiz müminler ancak Allah’ın emriyle tavaf yapmaktadırlar. Allah’ın emrettiği eylem ibadettir.

Allah dışındaki kişilere secde etmek büyük şirktir. Fakat yüce Allah meleklere Adem Aleyhisselama secde etmelerini emretmiştir.  Böylece Ademe’ secde etmeleri ibadet olup, secde etmemeleri küfür sayılmıştır.

Böylece Kâbe’nin etrafında tavaf yapmak, en yüce ibadetlerden biri olduğu gibi haccın rükünlerinden biridir. Hac İslam’ın rükünlerinden biridir.

Bu nedenle tavaf yapan kişi bu ibadetin lezzetini görmekte ve Allah’a yakınlığını hissetmektedir. En iyisini Allah bilir.

Şeyh Muhammad bin Useymin Rahimehullah

Fetava akide 28-29

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi