Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

Evi uğursuz görmek

Soru

Bir aile, uzun bir zaman geçmeden oturdukları evde bir takım hastalıklara yakalanmış ve başlarına farklı musibetler gelmiştir. Bunun üzerine aile, oturdukları evin uğursuz olduğuna inanmaya başlarlar. Aile, söz konusu nedenlerden dolayı evden taşınmaları caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Bazı evler, bazı binekler ve bazı eşler uğursuz olabilir. Allah’ın hikmeti gereği bunlar, insanın zarar görmesine veya bir takım yararlardan mahrum kalmasına neden olabilirler. Bu tür olumsuzlukları yaşayan kişi, evini satmasında ve başka eve taşınmasında sakınca yoktur. Umulur ki yüce Allah taşındığı evde o kişiye hayır ihsan eder. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den aktarılan bir hadiste şöyle denilmektedir: “Uğursuzluk üç şeyde olur: Evde, kadında ve atta”

Bazı bineklerde uğursuzluk olduğu gibi bazı eşlerde uğursuzluk olabilir. Aynı şekilde bazı evlerde uğursuzluk yaşanabilir. Şayet bir kimse bunu görürse bu olayların Allah’ın takdiriyle gerçekleştiğini bilmelidir. Allah’ın hikmeti onun başka bir yere taşınmasına işaret edebilir. Şüphesiz her şeyi Allah bilir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah

Fetava el Akide s. 303

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi