Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Allah Teala’nın Güzel İsimlerini Saymanın Manası

Soru

“Allah’ın güzel isimlerini sayan kimse cennete girer” (hadisi) ile kastedilen nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Buhari’nin 2736’da Müslim’in 2677’de Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Şüphesiz ki Allah’ın yüzden bir eksik doksan dokuz ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer.” Hadiste zikredilen saymak, şu gelen hususları içerir:

1. Bu isimleri ezberlemek.

2. Onların manalarını bilmek.

3. Bu isimlerin gerektirdiği şekilde amel etmek: Bu da şöyledir: O’nun “Ehad” oluşunu öğrenince bir kimsenin O’na O’ndan başkasını ortak koşmamasıdır. O’nun “er-Rezzak” olduğunu öğrenince O’ndan başkasından rızık talebinde bulunmamasıdır. O’nun “er-Rahîm” olduğunu öğrenince o kimsenin bu rahmete sebep olacak ibadetler yapmasıdır… Ve buna benzer şekillerde…

4. Allah azze ve celle’nin buyurduğu gibi O’na bu isimlerle dua etmek. “En güzel isimler Allah’ındır. Öyleyse O’na bu isimlerle dua edin.” (A’raf, 180)  Bu, kişinin şunun gibi dua etmesidir: “Ey Rahman olan; bana merhamet et, ey Ğafur olan bana mağfiret et, ey Tevvab olan benim tevbemi kabul et.” Ve bunun gibi dualar.

Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymîn şöyle der: “Allah’ın güzel isimlerini saymanın anlamı; onu bir kağıda yazıp sonra ezberleyene kadar tekrar etmek değildir. Ancak bunun anlamı şudur: Birincisi: Bu isimlerin lafzına vakıf olmasıdır. İkincisi: İsimlerin manasını kavramasıdır. Üçüncüsü: Allah’a bu isimlerin gerektirdiği şekilde kulluk yapmaktır. Bu da şu iki yönle olur:

Birinci yön: Allah’a bu isimlerle dua etmendir. Nitekim Allah teala şöyle buyurmuştur: “Öyleyse O’na bu isimlerle dua edin.” (A’raf, 180)  İstediğin hususa uygun olan ismi seçerek bu isimleri istemiş olduğun hususa vesile yapmandır. Mağfiret isteme esnasında; “Ey Ğafur olan, bana mağfiret et” dersin. Senin mağfiret isteme esnasında “Ey Şedidu’l-Ikab olan, bana mağfiret et” demen uygun değildir. Böyle demen alay etmek olur. Aksine şöyle dersin: “Beni cezalandırmandan muhafaza eyle.”

İkinci yön: İbadetinde bu isimlerin gerektirdiğine göre hareket etmendir. Buna örnek; er-Rahim merhameti gerektirir. Sen de Allah’ın rahmetini celbedecek salih amel işlemelisin.

Allah’ın isimlerini saymanın anlamı budur. Bir kişi bu şekilde yaparsa o zaman o kimse cennete girmenin karşılığı olana layık davranmış olur.” (Mecmûu Fetevâ ve Resâil İbn Useymîn, 1/74)

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi