Salı 3 Rebiül-Evvel 1442 - 20 Ekim 2020
Türkçe

İsim ve Sıfatlar Tevhidi