Cumartesi 12 Rebiüs-Sani 1442 - 28 Kasım 2020
Türkçe

Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü

12322

Yayınlama tarihi : 29-04-2015

Gösterimler : 4516

Soru

Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

“Bunun dînde hiçbir aslı yoktur. Meşrû olan; gece olsun, gündüz olsun, ziyâretçinin kolayına gelen herhangi bir vakitte kabristanın ziyâret edilmesidir.

Kabristanı ziyâret etmek için belirli bir gün veya gece tahsis etmeye gelince, bu davranış, dînde aslı olmayan bir bid’attır.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bid’at hakkında şöyle buyurmuştur:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [متفق عليه ]

"Kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs ederse,o ihdâs ettiği şey, reddolunmuştur (bâtıldır)."[1]

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. [ رواه مسلم ]

"Kim,işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir amel işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur (bâtıldır ve ona itibar edilmez)."[2],[3]


[1] Buhârî ve Müslim

[2] Müslim, Âişe’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmiştir.

[3] “Mecmû’ Fetâvâ Abdulaziz b. Baz”, c: 13, s: 336

Kaynak: Islam Q&A