Çarşamba 26 Rebiüs-Sani 1443 - 1 Aralık 2021
Türkçe

Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü

Soru

Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Oruçlunun zaruret halinde burun spreyi kullanmasında bir sakınca yoktur. Eğer akşamdan (iftardan) sonraya erteleme imkânı bulabilirse, bu daha ihtiyatlı olur." (Abdulaziz b. Baz, "Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz, c: 15, s: 264)

İslâm Fıkıh Konseyi'nin aldığı bir kararda şöyle belirtilmiştir:

"Aşağıdaki zikredilenler, orucu bozan şeylerden sayılmaz: ... Göz ve kulak damlası, kulak losyonu, -boğaza giden şeyi yutmamak kaydıyla- burun damlası ve burun spreyi." (Bkz: İslâm Fıkıh Konseyi Dergisi, sayı: 454, tarih: 10.02.1996. Dr. Ahmed Halil, Günümüzde Orucu Bozan Şeyler, s: 50)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi