Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Fıtır sadakasının hükmü ve miktarı

Soru

“Fıtır sadakası verilmeden Ramazan orucu, (Allah’a) yükselmez” hadisi sahih mi? Şayet Müslüman ihtiyaç sahibi olup sadaka verecek durumda değilse bu hadis gereği veya diğer şer’i deliller gereğince sadaka vermesi vacip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fıtır sadakası, bayram gününde kendi ve ailesinin yemek ihtiyaçlarına sahip olan her Müslümana vaciptir. Miktarı bir sa’ (yaklaşık 3 kg)’dır.

Bu konuda asıl delil: İbn Ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre şöyle demesidir: “ Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem fıtır sadakasını (fitreyi), hurma veya arpadan bir sa' olmak üzere Müslüman olan her hüre, köleye, erkeğe, kadına, küçüğe ve büyüğe farz kıldı. Ayrıca fıtır sadakasının bayram namazından önce verilmesini emretmiştir ( Buhari, Muslim)

Ebu Saîd el-Hudrî “Radiyallahu anhu”dan rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

“ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fitre sadakasını yiyeceklerden bir sa’ ( yaklaşık 3 Kg.) olarak çıkarırdık hurma, arpa, kuru üzüm ve keş peynirinde bir sa’ verirdik.”

Kişi memleketinde bulunan pirinç vb. azıklardan bir sa’ vermesi geçerlidir.

Fıtır sadakasını vermeyen kimse günah işlemiş olmakla birlikte bunun kazasını yapmakla mükelleftir.

Soruda bahsetmiş olduğunuz hadisin sahihliği tespit edilmemiştir.

Bizim ve sizin salih amellerini kabul edilmesini yüce Allah’tan temenni ederiz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Daimi Fetva Kurulu 9/364