Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Hacda Cemreleri Taşlamanın Delili

Soru

Kur’an ve Sünnete göre Cemrelerin Taşlamasındaki Deliller Nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cemreleri taşlamak, haccın vacip olan eylemlerinden biri olup hacca giden herkes bunu yapması meşrudur. İlim ehli nezdinde konuyla ilgili sahihliği üzerinden ittifak edilen hadisler mevcuttur.

İbn Abbas Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem hac ibadetinde bineğine bindiğinde arkasına Fadl’ı bindirmiştir. Fadl bin Abbas şöyle anlatır: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Cemreleri taşlayıncaya kadar telbiye getirmiştir. (Buhari 1685, Muslim 1282)

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Küçük Cemreyi taşladığında yedi taş atar, her birinin ardından tekbir getirirdi. Sonra ilerler ve vadi'nin alt bölümüne iner, orada kıbleye dönerek uzunca durur, ellerini kaldırarak dua ederdi. Sonra orta Cemreyi taşlardı. Sonra sola döner, vadinin alt bölümüne iner, kıbleye döner, uzunca durarak dua eder ve duada ellerini kaldırırdı. Sonra büyük Cemre’ye vadinin altından taş atar, onun yanında durmazdı.”  (Buhari 1751)

İbn Munzir Rahimehullah şöyle dedi: “Alimlerin icmasına göre her kim teşrik günlerinde güneş gökyüzü ortasından batıya doğru kaydıktan sonra Cemreleri taşlarsa eylemi geçerli olur. (el İcma’, İbn Munzir 11)

İbn Hazm Rahimehullah şöyle dedi:

İcma’ya göre kurban bayramından üç güne kadar cemrelerin taşlanma günleridir. Her kim bu günlerde güneşin öğlen vaktinde veya sonrasında taşları atarsa geçerli olur. (Meratib el İcma, İbn Hazm 46)

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi:

Mina’ya varıldığında Akabe Cemresiyle başlar, bu Mina tarafından en son cemre olup ilki Mekke’den başlar. Bu Cemre yedi çakıl taş atılır. Her atımında tekbir getirir, vadiye iner ve kıbleye döner. Burada beklemez taşlama bittikten sonra oradan ayrılır. İlim ehlinin görüşleri bu şekildedir. (el Muğni 3/218)

Ebu Hamid el Ğazali Rahimehullah şöyle dedi:

Cemrelere taş atarken Allah’ın emirlerini yerine getirdiğini amaçla!, kulluğunu göster ve aklına ve nefsine bir rol biçme! Daha sonra İbrahim aleyhisselam’a benzemeyi amaçla! Zira İblis, (Allah’ın laneti onun üzerinde olsun) İbrahim’e bu yerde şüpheyle yaklaşmıtır, onu bir günahla fitneye düşürmek istemiştir. Bunun üzerine yüce Allah, İbrahim’e onu kovmak ve karşı koymak için taş atmasını emretmiştir. Şayet içinden:  Şeytan O’na gözükmüş ve bunun üzerine ona taş atmış, ben ise onu görmüyorum  diye düşünüyorsan bilki bu düşünce şeytandandır. Şeytan, yaptığın eylemin bir faydası olmadığı düşüncesini senin kalbine atabilir. Bu durumda azmini topla ve şeytana rağmen taşlarını at. Zira sen görünüşte her ne kadar cemrelere taş atsan da gerçeğinde sen şeytana taş atıyor ve onun belini kırıyorsun. Tabiki bu ancak Allah’ın emirleri yerine getirmekle gerçekleşir. Allah’ı yücelterek nefise uymayarak olur.

(İhya ulumuddin 1/270)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi