Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Fabrikada bulunan ürün ve hammaddelerin zekatı

Soru

Sahip olduğum sabun fabrikasının sermayesi şunlardan müteşekkildir:

1- Arsa bina gibi gayrimenkuller, arabalar ve imalat tesisi

2-Üretim için hammaddeler

3-Satışa hazır ürünler

4-Bankada cari hesaplar.

Bu durumda olan bir fabrikanın zekatı nasıl hesaplanır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Zekat; altın, gümüş ve parada vacip olduğu gibi ticaret mallarında, büyük ve küçük baş hayvanlarda ve yerden çıkan ürünlerde de vaciptir.

Ancak bina, arsa ve araç gereçlerde zekat yoktur. Fakat bunların ticareti yapılırsa o zaman zekatı hesaplanır.

Bunun üzerine sahip olduğunuz arsa, bina, araba ve üretim araç gereçlerde zekat yoktur.

Ancak satışa hazır ürün ve ham maddelerin zekatı vaciptir. Çünkü bunlar üretilip ticareti yapılmak için satın alınmıştır. Zekat hesaplama şekli şöyledir: Üretilmiş ürün he hammedlerin piyasa değeri hesaplanır ve üzerinden bir sene geçmesiyle çıkacak tutarın %2.5 zekat verilir. 

İkincisi:

Bankalarda bulunan mevduatlarda da zekat gerekir. Üzerinden bir sene geçen mevduatlar hesaplanır ve %2.5 tutarı zekat olarak verilir.

Aynı şekilde alacağın borçların da zekatı verilmesi gerekir. Şayet alacaklı olduğun kişiler borçlu oldukları meblağları kabul edip ve ödeyeceklerini ikrar ediyor ve inkar etmiyorlarsa üzerinden bir sene geçmesiyle bu tutarların zekatı verilir.

Fakat sizin üzerinizde bulunan borçlar  - şayet varsa- tercihli görüşe göre zekatı etkilemez ve toplam tutardan düşürülmez. Daha detaylı bilgi için (119047 ) ve (93101 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi