Pazartesi 9 Rebiüs-Sani 1440 - 17 Aralık 2018
Türkçe

Ticaret Mallarının Zekatı

görüş bildirimi