Çarşamba 16 Cemaziyes-Sani 1443 - 19 Ocak 2022
Türkçe

Ticaret Mallarının Zekatı