Pazar 26 Cemaziyel-Evvel 1445 - 10 Aralık 2023
Türkçe

Bir kimse, Temettu' hacısı olmak için umre yaptıktan sonra hacdan önce tekrar umre yaparsa, (birden fazla yaptığı) her umre için bir kurban kesmesi gerekir mi?

126752

Yayınlama tarihi : 26-11-2009

Gösterimler : 6268

Soru

Umresini bitirdikten sonra Terviye günü hac için ihrama girmeyi bekleyen Temettu' hacısının başka bir umre daha yapması câiz midir?
Bizimle birlikte olan birisi, umresini bitirdikten sonra ihramdan çıkan kimsenin, haccı beklediği sürece umre yapmasının câiz olduğunu iddiâ etmektedir. Eğer bu kimsenin yaptığı câiz ise, aşağıdaki âyete göre yaptığı her umre için bir kurban kesmesi gerekir mi?
... فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ... [ سورة البقرة من الآية: ١٩٦]
"...hacca kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir..." (Bakara Sûresi: 196)

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Umresini bitirdikten sonra Mekke'de oturan ve haccı bekleyen Temettu' hacısının, özellikle Mekke'den Medine'ye veya başka bir şehre gittikten sonra tekrar Mekke'ye dönerse, bu süre içerisinde yeniden umre yapması câizdir. Bu durum, her umre için bir kurban kesmesini gerektirmez. Çünkü âyet-i kerimeden, temettu' hacısı olarak hac yapan kimsenin kurban kesmesi gerektiği kastedilmektedir.

Ayrıca bu kimse, birden fazla umre yapmış olsa bile, ancak bir defa hac yapabilir ve kendisine birden fazla kurban kesmesi gerekmez.

(Umre yaptıktan sonra) Mekke'de oturup oradan çıkmayan (ayrılmayan) kimsenin, günümüzde birçok insanın yaptığı gibi, Ten'im'e çıkarak tekrar tekrar umre yapması meşrû mudur?

Bu konuda ilim ehli arasında görüş ayrılığı vardır.İlim ehlinden kimisi, buna ruhsat (izin) vermiş, kimisi de selefin fiiline aykırı olduğunu gördüğünden dolayı kerih görmüştür.

Bu konuda detaylı bilgi için (49897) ve (111501) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi