Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Mestler veya çoraplara mesh etmek, ancak temiz giyildikten sonra caiz olur.

Soru

Şayet bir şahıs abdest alır sonra mestlerini giyer, daha sonra abdesti bozulur, ancak ayağına krem sürmek için çorabını birkaç saniye boyunca çıkarır ve tekrar mestlerini giyerse tekrar abdest aldığında ayaklarını yıkaması gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz mest ve çoraplara meshetmek, ancak bunları taharet üzerinde giyenler için geçerlidir. Bu konuyla ilgili sahih hadisler bulunmaktadır.

Muğire bin Şu’be Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem ile birlikte bir yolculukta iken onun mestlerini çıkarmak için eğildiğimde  şöyle dedi: “Onları bırak ben onları taharet üzerinde giydim. Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem onları meshetti.” (Buhari 206, Muslim 274)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Bu hadisten anlaşıldığına göre mestlere

meshetmek ancak onları taharet üzereyken giyildiğinde caiz olur”.

İbn Kudame El muğni /1/174 şöyle demiştir: Meshin caiz olabilmesi için taharetin bir şart olduğuna dair konusunda aykırı bir görüş bilmiyoruz.

İmam Malik Rahimehullah şöyle dedi: “Ancak abdest tahareti ile ayaklarını yıkayan ve bu taharetle mestleri giyen kişi mestlere mesh edebilir”. El Muvatta 1/37

Bunun üzerine; her kim çoraplarını çıkarır ve taharet olmadan tekrar giyerse, bunları mesh etmesi caiz değildir. Bilakis ayakları abdestte yıkamak gerekir. Mestleri veya çorapların çıkarma süresi saniyeler süresince olması hükmü değiştirmez. Çünkü bu durumda taharet olmadan çorap veya mestlerini giymiş olur. Bunun üzerine bu burumda mesh etmek caiz olmaz.

Daha fazla bilgi için (9640) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi