Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Muhammed Sallallahu aleyhi vesellem’in son peygamber olduğuna inanmayan kimsenin arkasında namaz kılmak

Soru

“Hatem el Nebiyyin” ne demektir? Lütfen Kur’an ve Sünnetten delillerle açıklayınız? İsa aleyhisselam’ın inişi “Son peygamber”lik vasfını sona erdirir mi?  Muhammed (s.a.v) son peygamber olup ve ondan sonra peygamber gelmeyeceğine inanmayan kişi kafir olmaz mı? Böyle inanan kişinin arkasında namaz kılmaz caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Benden önce hiç bir kimseye verilmeyen beş şey bana verildi.

 1) (Eskiden) Her Nebi kendi kavmine özel gönderiliyordu. Ben ise kızıl ve siyah bütün insanlara gönderildim.

 2) Bana ganimetler helâl kılındı. Hâlbuki benden önce hiç bir kimseye helâl edilmemişlerdi.

 3) Benim İçin yer tertemiz ve mescid kılındı. Binâenaleyh her kime namaz vakti gelirse bulunduğu yerde namazını kılar.

 4) Bir aylık yol kadar yerden (Düşmanımın kalbine) korku salınmakla muzaffer kılındım.

 5) Bir de bana şefaat verildi ve peygamberlik benimle mühürlendi/sonlandırıldı”. “Hatem veya Hatim” peygamberlerin sonu ve peygamberliğin mühürlendiği kişidir. Böylece O’ndan sonra nebi veya resul gelmeyecektir.

Ayrıca şüphe yok ki İsa Aleyhisselam gökyüzünden indiği zaman Muhammed’in şeriatıyla inecek ve onunla hükmedecektir. Böylece Muhammed (s.a.v)’den sonra gelen bir peygamber sayılmaz. Bilakis O’nun ümmetinden biri olup O’nun şeriatıyla hükmedecektir.

Her kim Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’den sonra bir peygamber geleceğine inanırsa kafir olur. Bu kişi İslam şeriatının son şeriat olmadığına inanır böyle inanan kimse kafir olup onun arkasından namaz kılınmaz. Şayet kişinin böyle inandığından kesin emin olursan onun arkasından kıldığın namazı, tekrar kılmalısın.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Abdullah b. Cibrîn -Allah ona rahmet etsin