Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0

Soru

Büyük Sahra bölgesinde yaşayan insanlar, Ramazan ayına bazen yaz mevsiminde girmektedirler.Oruç, bazen onlara zor ve meşakkatli gelmektedir.Hatta bazen oruç tutmak, onlar için imkansız hâle gelmekte ve bu durum, birkaç yıl sürmektedir. Buna göre bu insanlar nasıl oruç tutmalıdırlar?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Ramazan ayı girdiğinde dînen mükellef ve mukim olan ve oruç tutmak için sağlığı yerinde olan her müslümanın oruç tutması gerekir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

"O halde sizden kim bu aya şahit olursa, onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculukta ise, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin." (Bakara: 185)

Vakit sıcak bile olsa, oruç tutmak gerekir.Çünkü Ramazan orucu,İslâm'ın rükünlerinden birisidir. Her kim, oruca başladıktan sonra aşırı sıcaktan dolayı ölmekten endişe ederse, kendisini hayatta tutacak şekilde yiyip içerek orucunu bozabilir. Sonra günün geri kalan kısmında orucunu devam ettirir (yeme ve içmeyi bırakır) ve başka bir zamanda bu günü kaza eder."

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Üye: Abdullah b. Ğudeyyân

Üye: Salih el-Fevzan

Üye: Abdulaziz Âl-i eş-Şeyh

Üye: Bekr Ebu Zeyd

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi Fetvâları, c: 9, s: 145)