Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Birbirine yakın iki mescit bulunmaktadır. Birisinin cemaati çok az veya hiç kılan olmuyor. Diğeri ise camaati çoktur. Bu durumda hangisinde kılınır

Soru

Bulunduğum bölgede birbirine yakın iki mescit bulunmaktadır. Birisinin cemaati çok kalabalık olmasına rağmen diğer mescidin cemaati çok az bazen de cami kapısı açılmıyor. Bu durumda dolu olan mescitte namaz kılmak mı daha faziletli yoksa boş olan mescitte kılmak mı?

İkincisi: Cemaati kalabalık olan mescidin imamı tam olarak sünnete riayet etmiyor. Diğer mescidin imamı ise elinden geldiği kadar sünnete tabi oluyor.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bir mahallede birden fazla mescidin olması hayra alemettir. Şüphesiz bu, namazın mescitte kılınması için insanlara teşviktir. Bununla birlikte birkaç hususun dikkate alınmasında fayda var:

1-Mescidler birbirlerine çok yakın olması doğru değil. Zira bu, cemaatin bölünmesine neden olacaktır. Ayrıca yan yana iki mescidin inşası israf ve gösteriş olabilir. Çünkü namaz kılan olmadığı için bazen kapalı olacaktır.

2-Her ikisinde Cuma namazı kılınmaması. Sadece daha büyük olan mescitte kılınması gerekir.

3-Namaz kılanlara yeten bir mescit yanında başka bir mescit inşası yerine, hiç mescit bulunmayan bir bölgede inşa edilmesi daha doğrudur.

İkincisi:

Durum anlattığın gibiyse birinci mescitte namaz kılman daha faziletlidir:

1-Cemaatin bir mescitte toplanması aralarındaki sevgi ve bağlılığı pekiştirir. Böylece birisi hastalandığı zaman ziyaret edilir. Fakir bir kimse tespit edildiğinde yardım edilir. Vefan eden olduğunda cenazesine gidilir ve taziyesi yapılır.

2-Cemaatte namaz kılan sayısı artıkça, Allah katında daha sevimlidir.

Ubey bin Ka’b Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Muhakkak bir adam'ın başka bir adamla (cemaat yaparak) namaz kılması tek başına namaz kılmasından, iki kişiyle namaz kılması bir kişiyle kılmasından daha çok sevablıdır. (Cemaat) ne kadar çok olursa Allah'a o kadar sevimli olur" (Ebu Davud 554, Nesai 843, Elbani hasen demiştir)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Bir yerde iki mescit bulunduğunda ve bir mescidin cemaati diğerinden fazlaysa cemaati fazlan olan mescide gidilmesi gerekir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “ Muhakkak bir adam'ın başka bir adamla (cemaat yaparak) namaz kılması tek başına namaz kılmasından…..”

(Şerhulmumti ala zad el Mustenki 4/150-151)

Şayet bir kimse mescide gittiğinde imam olacak ve cemaat oluşacak, gitmediği takdirde cemaatle namaz kılınmayacak, bu durumda; imam olarak bu mescitte namaz kılması cemaati kalabalık olan mescide gitmesinden daha hayırlı olur. Çünkü bu davranışıyla mescid imar olunur, mescidi işlevsiz bırakmak doğru değildir.

Size düşen sünnete tabi olması için mescit imamına nasihat etmenizdir. 

Son olarak şayet cemaati kalabalık olan mescitte sünnet ehline savaş açıyorlarsa ve nasihatler dinlemiyorlarsa bu durumda cemaati az olan ve sünnet ikamet edilen yerde kılmanız daha faziletli olurdu. Ancak bu durum olmadığı için bir mescitte toplanmanız daha iyidir. Allah sizi muvaffak kılsın.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi