Salı 13 Zilkade 1445 - 21 Mayıs 2024
Türkçe

Kur’an-I Kerim Sure İsimleri Tevkifi mi?

Soru

Kur’an-ın sure isimleri ne zaman konuldu? Allah’ın elçisi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem hayattayken bu isimleri kendisi mi koydu? Yoksa Ömer ve Osman Radiyallahu anhu zamanında Kur’an toplandığı sırada mı konuldu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fatiha, Bakara, Âli İmran ve Kehf gibi surelere Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in isim verdiği rivayet edilmiştir.

Alimler; Kur’an-ı Kerim sure isimleri, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem tarafından mı verildiği yoksa sahabelerin ictihad sonucu mu verildiği konusunda farklı görüş bildirmişlerdir.

Alimlerin çoğu Kur’an-ın tüm sure isimleri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem tarafından belirlendiği ve bu konu tevkifidir (yani yoruma kapalı bir konudur).

İmam İbn Cerir el Taberi Rahimehullah şöyle dedi: “Kur’an-ın isimlerini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem koymuştur” (Cami el Beyan 1/100)

El Zerkeşi Rahimehullah şöyle dedi: Sure isimleri tevkifi mi yoksa konuya göre mi verilir. Şayet içerdiği konuya göre verilirse bir surenin çok ismi olurdu. Bu da uzak bir ihtimaldır. (el Burhan fi Ulum el Kur’an 1/270)

El Suyuti Rahimehullah şöyle dedi: “Tüm surelerin isimleri hadislerle tevkifi olduğu sabittir. Çok uzatmaktan çekinmeseydim tek tek açıklayabilirim” (el İtkan 1/148)

Şeyh Suleyman el Becirmi Rahimehullah şöyle dedi:

“ Surelerin isimleri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem talimatıyla tevkifidir. Şüphesiz sure ismi, sıralaması ve ayetlerin sıralaması tüm bunların Cibril aleyhisselam, Levhi el Mehfuzda bu şekilde olduğunu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bildirmiştir.  (Tuhfet el Habib ala Şerh el Hatib 2/163)

Bazı ilim ehlinin görüşüne göre bazı surelerin isimleri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in isimlendirmesiyle olduğu gibi bazıların isimleri sahabelerin ictihadıyla isimlendirilmiştir.

Daimi Fetva Kurulu şöyle dedi:

Surelerin tüm isimlerini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in koyduğuna dair bir delil bulunmamaktadır. Ancak bazı sahih hadislerde bazı surelere isim verdiği tespit edilmiştir. Örnek: Bakara, âli İmran. Diğer sureler ise sahabe tarafından belirlendiği görülmektedir.

Dr. Munire el Duseri “Esme el Suver el Kur’an el Kerim ve Fadailuhe” adlı tezinde bu görüşü desteklemektedir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi