Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Oruçta diş macunu kullanmak

Soru

Oruçlu iken diş fırçası ve diş macunu ile dişleri temizlemek câiz midir? Bildiğim kadarıyla diş macunu mideye ulaşmadıkça (yutulmadıkça) bunun câiz olduğudur.
Bu konuda görüşünüzü belirtmenizi istirham ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- (oruçlu iken) diş macunu kullanmanın hükmü hakkında sorulmuş, bunun üzerine o şöyle demiştir:

"Diş macunundan bir şeyi yutmamaya dikkat edilirse, bunda bir sakınca yoktur. Ayrıca oruçlunun misvak kullanması da meşrûdur." ("Fetâvâ Abdulaziz b. Baz"; c: 4, s: 247)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bundan şunlar doğmaktadır:

Oruçlunun diş fırçası ile diş macunu kullanması câiz midir yoksa değil midir?

Cevap: Câizdir. Fakat etkisi ve boğaza inmedeki güçlü etkisinden dolayı diş macunu kullanmaması, bunu gündüz yapmak yerine, gece yapması (kullanması) daha evlâdır." (Muhammed b. Salih el-Useymîn; "eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 6, s: 407-408)

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid