Perşembe 23 Cemaziyel-Evvel 1445 - 7 Aralık 2023
Türkçe

Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?

138768

Yayınlama tarihi : 09-05-2015

Gösterimler : 4306

Soru

Ben, Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- nereye defnedildiğini öğrenmek istiyorum. O, dedikleri gibi Suriye’de mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, Allah’a mahsustur.

Öncelikle şunun çok iyi bilinmesi gerekir ki, âdemoğlunun sapıklığa düşmesi Sâlih kimseler hakkında aşırıya gitmeleri olmuştur. Onlar hakkında fitneye düşmelerinin en büyük sebepleri, onların kabirleri yanında aşırıya gidip şirkte vuku bulmaları, tavaf, kurban, kurban kesme ve adak adama gibi ibadetleri Allah’tan gayri onlar için yapmalarıdır.

Ebu Hureyre’nin -Allah ondan razı olsun- rivayet ettiği hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

( [ اللهم ] لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا ، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ )

“Allahım! Kabrimi tapınılan bir put haline getirme! Allah Azze ve Celle, peygamberlerinin kabirlerini mescitler haline getiren bir kavme lanet etti.”[1]

Yine Ebu Hureyre’nin -Allah ondan razı olsun- rivayet ettiği hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

( لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ )

“Evlerinizi, namaz kılınmayan kabirler haline çevirmeyin! Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât ve selam edin! Zira sizin salât ve selamınız siz nerede olursanız olun bana ulaşır.”[2]

Kabirlere ibadet eden bu kabircilerin onların kabirlerinin yanında yaptıkları fiillerin batıl olduğuna işaret eden en büyük delil, bu tür mekanların çok çeşitli olduklarını görmendir. Mısır ehli Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- kabrinin Mısır’da olduğunu iddia ederler ve onun yanında bidat ve hurafeler yaparlar. Bununla beraber yalnızca Allah’ın bildiği şirk ve sapık hareketlerde bulunurlar.

Daha önce bahsettiğim gibi Suriye ehli de iddia ettikleri kabrin yanında aynı şeyleri yaparlar.

Şeyhul-İslam İbnu Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şöyle dedi: “Meşhur olan bu türbelerin çoğu kesinlikle yalandır.”

Sonra da şöyle dedi: “Bunun aslı, bu kabir ve türbelerin çoğu uydurmadır. Bunların çoğu neredeyse bilinmemektedir. Bunların çok azı büyük araştırmalardan sonra bundan müstesnadır. Bu böyledir, çünkü onların bilinmesi ve üzerlerine mescid bina edilmesi İslam şeriatından değildir. Allah’ın korumayı tekeffülü altına aldığı zikrin hükmünden de değildir.”[3]

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1] Ahmed: 7311, Albani -Allah ona rahmet etsin- hadisin sahih olduğunu söylemiştir.

[2] Ebu Davud,2042, Elbani -Allah ona rahmet etsin- hadisin sahih olduğunu söylemiştir.

[3] Bkz. Şeyhul-İslam İbnu Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- “Mecmû’ul-Fetâvâ” 27/444 ve sonrası, Şeyh Albani -Allah ona rahmet etsin- “Tahzîrul-Sâcid min İttihâzil-Kubûri Mesâcid

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi