Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Kabir Ziyaretinin Adabı

Soru

Babamın kabrini ziyaret etmek istediğimde ne yapmam gerekir? Mezarlık ziyaretinin adabı nedir? Uyulması gereken hususlar mevcut mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İbret almak ve Ahireti hatırlamak amacıyla kabirleri ziyaret etmek meşrudur. Bu meşruiyet; Allah’a ortak koşmamak, ölen kişiden yardım dilememek ve ölen kişinin kesin bir şekilde cennete gireceğini inanmamak şartıyladır.     

Kabir ziyaretinin iki amacı mevcuttur:

1-Ziyaret eden kişi, ölümü ve ölüleri hatırlar. Zira ölenlerin yeri cennet veya cehennemdir. Bu hatırlama ve ibret, öncelikli amaçtır.

2-Ölüye selam vererek ve ona dua ve istiğfarda bulunarak Müslüman ölüye iyilik yapmak.

Yapılacak dualardan bazıları ise: “Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri! Selâm sizin üzerinize olsun. Biz de Allah’ın izniyle size kavuşacağız. [Allah, bizden önce ölenlere ve sonraya kalanlara rahmet etsin]. Allah’tan bizim ve sizin için âfiyet dilerim."

Dua ederken elleri kaldırmak caizdir. Zira Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir gece çıktığında Berira’yı onu takip etmesi için gönderdim. Ğarkad Baki mezarlığına doğru gitti ve Baki’in en yakın tarafında durup ellerini yukarıya kaldırdı ve yoluna devam etti. Berira dönüp bana olanlar hakkında haber verdi. Sabah olduğunda Ey Allah’ın Rasulü! Dün gece nereye gittin? Diye sorduğumda şöyle dedi: “Baki mezarlığına gidip dua ettim”.

Dua edildiği zaman kabire değilde kabeye yönelmesi gerekir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kabire yönelik namaz kılınmasını yasaklamıştır. Şüphesiz dua, namazın özü olup aynı hükme tabidir. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Dua ibadetin ta kendisidir.” Daha sonra şu ayeti okudu: “Rabbiniz şöyle dedi Bana dua edin ki icabet/kabul edeyim”

Yürürken kabirlerin üstüne basmamak gerekir.

Ukbe bin Amir Radiyallahu anhu şöyle demiştir: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“And olsun ki bir ateş parçası veya bir kılıç üzerinde yürümem veyahut ayakkabımı ayağımla dikmem, bir Müslümanın kabri üzerinde yürümemden bana daha sevimlidir. Kabirlerin ortasında abdestimi bozmuşum veya çarşının ortasında. Bence bunlar arasında çirkinlik açısından bir fark yoktur.” (İbn Mace 1567)

Yüce Allah, bizim ve tüm Müslümanların ölülerine rahmet eylesin.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Elbânî'nin: "Cenâze İle İlgili Hükümler" adlı kitabından özetle alınmıştır