Pazar 19 Cemaziyel-Evvel 1445 - 3 Aralık 2023
Türkçe

Kabrin üzerine ağaç dikmek meşrû değildir

Soru

Bazı insanlar, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, ashâbından iki kişinin kabrinin üzerine (bir hurma dalını ortadan ikiye ayırarak) koyduğunu gerekçe göstererek kabrin üzerine kaktüs ağacı gibi ağaçlar dikmektedirler.
Bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"İster kaktüs, isterse başka bir ağaç olsun, kabirlerin üzerine ağaç dikmek meşrû değildir. Aynı şekilde kabirlerin üzerine arpa veya buğday veyahut da bunun dışında bir şey ekmek meşrû değildir. Çünkü kabirler için ne Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne de onun râşid halifeleri -Allah onlardan râzı olsun- böyle bir şey yapmıştır.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in iki kabir için yaptığına gelince, Allah Teâlâ o iki adamın azap görmekte olduklarını elçisine göstermiştir. Bunun üzerine o, bir hurma dalını ortadan ikiye ayırıp iki kabrin üzerine koymuştur. Fakat bu durum, sadece Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ve o iki kabre has bir durumdur. Ayrıca Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- o iki kabirden başkası için böyle bir şey yapmamıştır.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [ متفق عليه ]

"Her kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık veya gizli Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)se,o ihdâs ettiği şey, kendisine reddolunmuştur (bâtıldır)." (Buhârî, hadis no: 2697. Müslim, hadis no: 1718)

Hadisi ve Allah Teâlâ'nın:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ سورة الشورى الآية:21]

"Yoksa onların (müşriklerin) Allah'ın izin vermediği bir dîni meşrû kılan ortakları mı var? Eğer Allah'ın süre tanıyarak onlara dünyada azap etmeyeceğine dâir kazâ ve kaderi olmasaydı, derhal onların aralarında azap etmek sûretiyle hüküm verilirdi. Şüphesiz ki zâlim (kâfir)ler için (kıyâmette) acıklı bir azap vardır." (Şûrâ Sûresi: 21)

Âyeti gereği, müslümanların, Allah Teâlâ'nın meşrû kılmadığı bir şeyi, Allah'a yakınlaştıran salih bir amel olarak ihdas etme hakları yoktur." ("Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz", c: 5, s: 407)

Bu konuda (48958) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi