Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Oturarak su içmenin hikmeti

143966

Yayınlama tarihi : 17-01-2016

Gösterimler : 9860

Soru

Bir kimsenin, oturarak su içmesinin önemi ve hikmeti nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir insanın, ayakta veya oturarak su içmesi câizdir. Fakat oturarak içmesi daha fazîletlidir.Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de çoğu zaman böyle yapardı (oturarak su içerdi).

Nitekim (21147) nolu sorunun cevabında bunun açıklaması geçmişti.

İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- ayakta su içmenin kötü sonuçlarını ve oturarak su içmenin önemini beyan ederek şöyle demiştir:

"Ayakta su içmenin birçok zararları vardır. Tam bir şekilde kanma sağlanmaz. Karaciğerin organlara dağıtması için, içilen su mideye tam olarak yerleşmez. Mideye süratlice ve şiddetle iner. Midenin sıcaklığını giderip soğutmasından ve onu bozmasından korkulur. Bütün bunlar, içen kimseye zarar verir, fakat pek nadir olarak veya bir ihtiyaçtan dolayı ayakta içmek mecburiyetinde kalarak içerse, devamlı olmadığı için bir zarar vermez. Alışkanlıklar ileri sürülerek buna itiraz edilemez. Zirâ alışkanlıklar, ikinci bir tabiat olup ayrı hükümleri vardır. Fakihlere göre kıyasın dışında kalan şeyler hükmündedir."Zâdu'l-Meâd, c: 4, s: 229

İmam Tahâvî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Şa'bî'den nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Ayakta su içmeyi, hastalık olduğu için kerih görüyorum.

Şa'bî, nehyin sebebini bu anlamda haber vermiştir ki, o da zarar vermesi ve hastalık meydana gelmesinden endişe edilmesidir. Nehyin sebebi, bunun dışında başka bir şey değildir.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu nehiyle ümmetine acımak istemiş, hem dinlerinde, hemde dünyalarında onların yararına olan şeyi emretmiştir. Nitekim şu hadisi buna delildir:

"Ben ise, bir şeye yaslanarak yemek yemem..."

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ümmetinin de bu şekilde yemesini yasaklaması, bunu onlara haram kılıyor anlamında değildir. Fakat bir şeye yaslanarak yemelerinin anlamında onlar için endişe etmesinden dolayıdır.

Yine Şa'bî şöyle demiştir:

Bir şeye yaslanarak yemek yemeği kerih görmesi, onların karınlarının büyümesinden endişe ettiği içindir.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, bir şeye yaslanarak yemek yemeği kerih görmesinin sebebi; bu olaydan sonra meydana gelebilecek karın büyümesidir.

Yine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet olunduğuna göre o ayakta içmeyi yasaklamıştı. Bunun sebebi; ayakta içmekten dolayı meydana gelebilecek durumdur. Nehyin sebebi, bunun dışında başka bir şey değildir."Meâni'-l-Âsâr Şerhi, c: 4, s: 274

Mü'minin, yerine getirdiği ibâdetin hikmetini bilsin veya bilmesin, Nebi -sallallahu alyhi ve sellem-'in yoluna ve O'nun sünnetine uyması gerekir. Fakat imânının artması veya bu sünneti inkâr eden kimse ile güzel bir şekilde tartışmak için yerine getirdiği ibâdetin hikmeti hakkında sormasında veya hikmetini araştırmasında bir sakınca yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi