Salı 13 Zilkade 1445 - 21 Mayıs 2024
Türkçe

Fıtır sadakasının  verileceği yerler

Soru

(Fitre) Fıtır sadakasının, Kur’an-ı Kerimde geçen sekiz guruptan başka yerlere verilebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu konuda alimler arasında ihtilaf bulunmaktadır.

İmam Şafii rahimehullah, fitrenin sadece zekat verilen sekiz guruba verilebileceğini söylemiştir. Esne Matalip 1/402

İmam Maliki ise fıtır sadakası sadece fakirlere verilebileceğini söylemiştir. İbn Teymiye ve İbn kayyım da bu görüştedirler. Muasır alimlerden İbn Baz da bu görüştedir.

Haşiye el Dasuki 1/508 te şöyle geçmektedir: Fıtır sadakası; özgür, fakir, Haşimi olmayan Müslümanlara verilir. Sadakaları toplayanlara, gönül ısındırılanlara, kölelere, borçlulara, mücahidlere, yolda kalan garibanlara ancak fakirlik sıfatıyla verilebilir.

İbn Teymiye rahimehullah şöyle dedi: bu söz, delil olarak güçlüdür. Mecmu fetava 25/71

İbn Kayyım Zad el Miad  2/22 de şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem,

bu sadakayı Fakirleri özel kılmıştır ve diğer sekiz guruba avuç avuç dağıtmamıştır. ayrıca böyle bir şey de emretmemiştir. Sahabelerden de böyle bir şey yapan yoktur. Sahabelerden sonra da kimse böyle bir şey yapmamıştır.

Ancak iki görüşten biri olan: "fakirlerden haricine verilmez" görüşü, sekiz guruba dağıtılmasından daha tercihli bir görüştür.

İbn Baz rahimehullah şöyle dedi:  Fıtır sadakası fakirlere verilir. Çünkü İbn Abbas radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem rıtır sadakasını, oruçlunun yaptığı hatalardan mağfiret, günahlardan temizlik ve fakirlere yemektir. Mecmu fetava 14/202

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi