Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Müslüman, kendi adına hacc yapmadıkça başkası adına hacc yapamaz

Soru

Annem Ramazan ayının başında vefat etti, ancak hacc ibadetini yerine getirmemişti. Daha önceden kendi adıma hacc ibadetini yapmadım bu durumda annemin yerine hacc ibadetini yerine getirebilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi; Sizin, annenize karşı güzel duygu içerisinde olmanız ve ölümünden sonra da ona faydalı olmak ve sevap kazanmasına vesile olmanızdan dolayı yüce Allah’ın sizin amelleriniz kabul etmesini temenni ederiz.

İkincisi: Müslüman bir kimse, başkası adına hacc yapmak istediği takdirde daha önceden kendisi adına hacc ibadetini yerine getirmiş olması gerekir. Bu konuda delil şudur: İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, bir adamın şöyle dediğini işitti: Şubrume adına lebbeyk! Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, O’na sordu: “Şubrume kimdir?” Adam: “Benim kardeşim” veya “Benim akrabamdır” dedi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Sen kendi adına hacc yaptın mı?” diye sordu. Adam: “Hayır” dedi.  Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “İlk önce kendi adına hacc yap daha sonra Şubrume adına hacc yaparsın”. (Ebu Davud)

Allah sizin annesine mağfiret etmesini ve rahmetine dahil etmesini dileriz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid