Perşembe 19 Şaban 1445 - 29 Şubat 2024
Türkçe

Münasebetler de telefondan gönderilen mesajların hükmü

Soru

Dini bayramlarda telefondan gönderilen mesajlarda bid’at veya her hangi bir günah var mı? Yani Mevlit kandili ile ilgili bir mesaj göndermemde her hangi bir sakınca var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İnsanların Münasebetlerde göndermeye alıştıkları mesajlar iki türdür:

Birincisi: İslam’ın bayram ve münasebetlerini kutlamak için gönderilen mesajlar olup belirli bir ibadeti hatırlatmak amacıyla gönderilir. Örnek olarak Ramazan ayın gece namazı hatırlatılması, Kur’an tilaveti veya faziletli günlerin oruçla geçirilmesi için gönderilen mesajlardır. Bu tür mesajlarda şer’i bir aykırılık bulunmadığı müddetçe her hangi bir sakıncası yoktur.

İkincisi: Bid’at olan bayramlarda ve meşru olmayan münasebetlerde gönderilen mesajlardır. Örnek olarak mevlit kandili (kutlu doğum haftası), isra ve miraç, sevgililer günü, ilkbahar başlangıcı, Miladi yılbaşı gibi günleri kutlamak sakıncalıdır. Çünkü bu mesajlarda ya bidat olan dini bir günü kutlanır veya kafirlerin kutladıkları bir günü veya bayramı kutlanmaktadır. Her iki durumda da kutlamak caiz değildir ve bunu yaymakta doğru değildir.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kim insanları hidayete çağırırsa, bu çağrıya uyup onun ardından gi­denlerin sevabı kadar bir sevap alır. Kendisine veri­len bu sevab, tabi olanların sevabından bir şey eksiltmez. Her kim de insan­ları bir sapıklığa çağırırsa, bu çağrıya tabi olanların günahı kadar bir günah kendi aleyhine olacaktır. Kendisine verilen bu günah, tabi olanların günahlarından hiçbir şey eksiltmez.” Muslim 4831

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Her kim bir hidayete çağırırsa ona tabi olan kişilerin sevabı kadar sevap kazanır, ve her kim bir sapıklığa çağırırsa ona tabi olanların günahı kadar vebal alır. İster bu çağırdığı hidayet veya sapıklığı ilk yapan kişi olsun veya daha önceden yapılmış olsun. Aynı şekilde ister bir ilim, ibadet veya bir adap öğretimi olsun veya başka bir şey.Muslim şerhi İmam Nevevei 16/227

Bidat olan bayramları kutlamanın hükümleri 10070), (70317) ve (125690)

nolu soruların cevaplarında açıklanmıştır.

En doğrusunu bilen Allah’tır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi