Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Dinde Sebat Unsurları

Soru

Dinde sebat sağlayan vesileler nelerdir? Etrafımızda türlü türlü şüphe ve fitneler arasında dinde nasıl sebat ederiz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Özellikle fitne zamanında dinde sebat sağlayan unsurlar iki türdür:

Birincisi:

Salih amele teşvik eden, imanı artıran ve güçlendiren ve imanın tadı alındığı vesilelerdir.

Bunlardan bazıları ise şöyledir:

-Allah’ın dosdoğru yoluna hidayeti talep etmesi. Şüphesiz Müslüman her namazında bu duayı şöyle eder: “Bizi dosdoğru yola ilet;” (Fatiha 6)

El Taberi “el Kebir” 7135 Şeddad bin Evs r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bana şöyle dedi: “Ey Şeddad bin Evs! İnsanların altın ve gümüş biriktirdiklerini gördüğünde şu sözcükleri biriktir:
"Allahım! Senden işimde sebât, doğru yolda kararlılık, rahmetini gerektiren şeylerle bağışlanmayı gerektiren kararlarını... dilerim.." (elbani 3228)
-Allah’ın dininde istikamet sahibi olmak ve ifrat ve tefrit yapmamak. Yüce Allah şöyle dedi: “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” (Enam 153)

Başka ayette:
“Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.” (İbrahim 27)

-Sünnete bağlı kalmak, el İrbas bin Sariye r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Sünnetime ve doğru yolum üzerinde bulunan halifelerimin sünnetine sarılınız. Bu sünnetlere (adeta) dişlerinizi (bir daha çıkmamak üzere iyice) batırınız. Sizi (din adına) sonradan ortaya atılan işlerden sakındırırım. Çünkü sonradan ortaya atılan her iş bid'attır ve her bid'at sapıklıktır" (Ebu Davud 4607, Elbani sahih dedi)

-Allah’ı çok zikretmek

İbn Abbas r.a şöyle dedi: Şeytan Ademoğlu kalbinin üzerine durur dalıp gaflete düştüğü an ona vesvese verir. Allah’ı zikrettiği anda kaybolur. (Tefsiruttaberi 24/709-710)

İkincisi:

Fitneye düşmekten koruyan vesileler:

-Allah’ım emirlerini yerine getirirken sabretmek, " ..şüphesiz sizin ardınızda sabır günleri var. O günde sabretmek avuçta kor tutmak gibidir. O günlerde bir iyi amel işleyene, onun yaptığının benzerini yapan elli kişinin sevabı vardır." 

Bir başkası benim soruma ilaveten: "Ya Rasûlullah elli kişinin ecri mi?! dedi. Rasûlullah (s.a.v.), "Sizden elli kişinin ecri" buyurdu. (Ebu Davud 4341, Elbani sahih dedi)

-Açık ve gizli olan tüm fitnelerden Allah’a sığınmak. Zeyd bin Sabin r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir gün sahabeye şöyle dedi: “Açık ve gizli olan tüm fitnelerden Allah’a sığının” onlarda:  Açık ve gizli olan tüm fitnelerden Allah’a sığınırız. Dediler.

-Allah’ı gözetlemek ve muhafaza etmek.

Tirmizi 2516 rivayet ettiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Allah’ın emir ve yasaklarına iyi dikkat ederek yaşa ki Allah’ta seni gözetip kollasın. Allah’ı hiç hatırından çıkarma ki onu her an karşında bulasın.”

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

“Allah’ı koru ki Allah seni korusun” cümlesi, insan Allah’ın dinini korudukça Allah da onu koruduğunu anlamına gelir.

Allah insanı vücudunda, malında, ailesinde, dininde, sapıklığa düşmesinden korur. Çünkü insan hidayete yaklaştıkça ve hidayeti istedikçe Allah onun hidayetini artırır. Aynı şekilde insan sapıklığı diledikçe Allah onu saptırır. Allah bizi korusun. “Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takvâ şuurunu bahşeder.” (Muhammed 17) (Şerh Riyazussalihin s. 70)

-Mümin ve salih insanlarla arkadaşlık yapmak ve diğer fitne ehli insanların arkadaşlığını bırakmak

Ebu Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Mümin Mümin’in aynasıdır ve mümin, Mümin’in kardeşidir. Onun geçimini muhafaza eder ve onu arkadan da çepçevre sarıp (tehlike ve zararlardan) korur" (Ebu Davud 4918)

Başka bir rivayete Ebu Hureyre'den (rivayet edildiğine göre), Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine (iyi) dikkat etsin." (Ebu Davud 4833)

Dinde sebat için faydalanılacak en büyük unsur; fitnelere maruz kalmamak, fitnelerden ve sebeplerinden uzak durmaktır. Böylece kalbin hali saf olur ve imanın tadı alınır. Deccal hadisinde nebi sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: "Deccal'i işiten kişi ondan uzaklaşsın. Vallahi insan onu mü’min zannederek ona gelir ve içine düştüğü (ölüleri diriltmesi gibi) şüphelerden dolayı - veya içine düştüğü şüpheler için- ona tabi olur." (Ebu Davud 4319)

Kendimize ve Müslüman kardeşlerimize dinde sebat, açık ve gizli fitnelerden selamet dileriz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi