Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?

158315

Yayınlama tarihi : 12-03-2015

Gösterimler : 2844

Soru

Cenâze namazında imam üçüncü tekbiri geç alırsa, ikinci tekbirden sonra  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra (bu boşluk sırasında) ölüye duâ etmek meşrû mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İmam üçüncü tekbiri almakta gecikirse, imama uyan kimsenin bu durumda ölüye duâ etmesi meşrûdur.Çünkü ölünün cenâze namazını kılmaktan maksat; ona şefaatte bulunmak ve ona duâ etmektir.

İmam el-Heytemî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Cenâze namazında imama uyan kimse, birinci tekbirden sonra ve imam henüz ikinci tekbiri almadan önce Fatiha sûresini bitirirse, duâ ile meşgul olması gerekir. Çünkü cenâze namazından maksat; ölü için duâ etmektir.İmama uyan kimsenin, imamın bir sonraki tekbiri almasından önce Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtı bitirirse, duâ ile meşgul olması gerekir.""Tuhfetu'l-Muhtac", c: 1, s: 135.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi