Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

Ziyaret tavafı yapmadan birinci aşama tahallülden sonra eşiyle cinsel ilişkiye giren kimse

Soru

Ziyaret tavafı (tavafu’l ifaze) yapmadığı halde ancak Akabe’de şeytan taşladıktan sonra saçlarını kısaltıp ihramdan çıkıktan sonra eşiyle cinsel ilişkiye giren bir hacının haccı olmuş mudur? Kurban kesmesi gerekir mi? Eğer fidye vermesi gerekiyorsa bu fidyeyi Mekke’de mi vermesi gerekir ya da herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda keserse olur mu? Kitap ve sünnet ışığında açıklayabilir misiniz? Allah hayrınızı kabul etsin.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ziyaret tavafı (tavafu’l ifaze) yapmadan önce ilk tahallülden sonra eşi ile cinsel ilişkiye giren kimsenin haccı bozulmaz. Ancak o bu hareketi ile günah işlemiş olur. Bu kimsenin tövbe edip istiğfarda bulunması gerekir.  Bu kimsenin Harem bölgesinden çıkıp mikatta tekrardan ihrama girmesi gerekir. Farz olan tavafı (tavafu’l ifaze) yapması gerekir.  Bununla birlikte bir koyun kurban edip Harem bölgesindeki fakirlere dağıtması gerekir. Kendisi bu kurbandan hiçbir şey alamaz.

Eğer hanımı da ihramlıyken cinsel ilişkiyi rızasıyla yapmışsa onun da aynı şekilde yapması gerekir. Ancak rızası olmadan olduysa bir şey yapması gerekmez.

El-Mevsu’a el-Fıkhıyyede şöyle geçer: ‘ilk tahallülden sonra cinsel ilişkiye girilirse bunun haccı bozmadığı üzerine ittifak etmişlerdir… Ancak gerekli yükümlülük hususunda ihtilafa düşmüşlerdir. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre koyun kurban etmesi gerekir.

Hanbeli ve Şafiilerinde savunduğu İmam Malik’in bu melesedeki görüşü bu kimsenin deve kurban etmesi gerektiğidir. El-Baci bunun nedeni olarak ise ihramlı işlenen suçun büyüklüğü olarak belirtmişlerdir.

Hanbeli ve Malikiler İbn Abbas’ın sözünden dolayı bu günahı işleyen kimsenin mikat bölgesine gidip umre yapması gerektiğini söylemişlerdir. Şafii ve Hanefiler zorunlu kılmamışlardır.’Bitti. [i]

Şeyh Muhammed b. İbrahim (Rahimahullah) şöyle demiştir:

‘İster kıran haccı olsun ister ifrad haccı olsun ihramdan çıktıktan sonra cinsel ilişkiye girmek haccı bozmaz. Bilakis yalnızca ihramı bozar. Yani giymiş olduğu ihram ile tavafını yapamaz. Ancak tekrardan mikat alanına gidip tekrardan ihrama girmesi gerekir. Harem ile ihramı birleştirmek için mikat alanında ihrama girdikten sonra Mekke’ye döner ve sahih bir ihram ile tavafını yapar. Bu kimsenin fidye olarak Harem’de bir koyun kesmesi gerekir. Bu kurbanı kendisi bir şey yemeden oradaki fakirlere dağıtır. Eğer hanımı da bunu kendi rızası ile yaptıysa onun da fidye olarak başka bir koyun kurban kesmesi gerekir. Ancak eğer rızası olmadan yapmışsa bir şey vermesi gerekmez.’[ii]

Şeyh İbn Useymin’e(Rahimahullah) soruldu: Şeytan taşlayıp saçını kısalttıktan sonra, farz olan tavafı (ziyaret tavafı) yapmadan önce cinsel ilişkiye giren kimsenin ne yapması gerekir?

Şöyle cevap verdi: ‘Onun sadece fidye olarak bir kurban kesip fakirlere dağıtması gerekir… Aynı şekilde ihramlı bir şekilde tavaf yapabilmesi için mikat alanında tekrardan ihrama girmesi gerekir..[iii]

Eğer bu kimse tekrardan ihrama girmek için yerleşim alanının dışına çıkmasa da ümit ediyoruz ki haccı geçerlidir. Şeyh İbn Bazz’a (Rahimahullah) soruldu:

‘Farz olan tavafı yapmadan ülkesine dönen ve eşi ile cinsel ilişkiye giren bir kimsenin ne yapması gerekir?

Şöyle cevap verdi:’ ilk olarak Allah’a (Subhanehu ve Teala) tövbe etmesi gerekir. İkinci olarak fidye olarak Mekke’de fakirler için bir kurban kesmesi gerekir.

Üçüncü olarak dönüp farz olan tavafı yapması gerekir. Çünkü farz olan tavafı yapmadan eşi ile cinsel ilişkiye girmesi caiz değildir ve fidye vermesi gerekir. Doğru olan bunun için bir koyunun yeterli olduğudur. Bir kişi ise bir koyun yedi kişi ise deve veya inek kurban edebilirler. ‘Bitti. [iv]

En iyisini Allah bilir.

____________________________________________________

[i] El-Mevsu’a el-Fıkhıyye (2/192)

[ii] Fetava ve Resail Muhammed b. İbrahim (5/203-204)

[iii] Likau’l Bab’ul Meftuh(17/90)

[iv] Mecmu’ Fetava İbn Bazz (17/180)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi