Salı 20 Zilkade 1445 - 28 Mayıs 2024
Türkçe

Cinsel uyarıcı ürünleri kullanmanın hükmü

Soru

Cinsel uyarıcı ürünlerin alışı, satışı ve kullanımın hükmü nedir? Bu ürünler uyuşturuculardan olmadığı için haram olmadığı söylendi, hatta bir doktor alınan dozun 20 ml’i aşmadığı müddetçe vücuda herhangi bir zararı olmadığından dolayı kullanılmasında sakınca olmadığını söyledi. Bu konuda şer’i hüküm nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: cinsel uyarıcı ürünlerin zararları:

Doktorlar tüm çeşitleriyle cinsel iktidarsızlığın tedavisini bulmuş durumdadırlar ve bu hususta birçok yöntem ve faydalı araçlar keşfetmişlerdir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

- Viagra ve Cialis gibi ağız yoluyla alınan tabletlerle tedavi,

- Damarları genişleten konumsal enjekte sistemiyle tedavi,

- İdrar yoluyla alınan küçük fitillerle tedavi,

- Cerrahi ameliyatlarla kullanılan yardımcı aletlerle tedavi, ancak bu yöntem bir önceki yöntemler işlev görmediği takdirde uygulanır.

Saydığımız yöntemlerin bazıları yan etkileri bulunmaktadır, özellikle ağız yoluyla alınan cinsel uyarıcılar, aynı şekilde yardımcı cihazların yan etkileri bulunmaktadır.

Kapsül şeklinde ağız yoluyla alınan tüm uyarıcılar baş ağrısı, burun tıkanıklığı, mide ağrısı birlikte sindirim bozukluğu, ışık hassasiyeti, bel altı veya kaslarda ağrı vb. gibi yan etkilere sebep olmaktadır.

Aynı şekilde doktora danışmadan damar tıkanıklığı şikâyeti bulunan hastaların bu ilaçları aldıklarında risklere maruz kalırlar, çünkü bu hastalıktan şikâyet edenlerin çoğu “Naturait” ilacı kullanmaktadır, bu ilaç viagra ile etkileşim içinde olur, öyle ki viagra, ilacın hasta vücudunda ayrışmasına engel olur, bu durum ölümle sonuçlanan tansiyonun düşüklüğüne neden olmaktadır.

İkincisi: Cinsel uyarıcı ürünleri kullanmanın hükmü:

Cinsel uyarıcı ürünleri kullanımı iki durumda ele alınır

Birinci durum: yaşlılık veya bir hastalık tedavisi için kullanılmasıdır; bu durumda şer’i açıdan kullanılması mubahtır. Çünkü İslam Müslümanın tedavi olmasını, araç ve gereçlerin kullanılmasını emrediyor. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmaktadır: “ Tedavi olun, şüphesiz yüce Allah yaşlılık hariç her hastalığın ilacını yaratmıştır”[1] bir yönden bu tedavi neslin devam etmesi arzusuyla mendup olabilir. Bu konuyla ilgili şu ayeti kerime delil olarak getirilebilir: “…... Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın…..” Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem: “sevimli ve doğurgan kadınlarla evleniniz, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim." [2]

Bununla birlikte alanında uzman kişilerin koyduğu kurallara riayet etmek gerekir, bu kuralların bazıları:

a- Hastanın bu tür ilaçları ancak güvenilir ve uzman doktora danıştıktan sonra kullanması.

b- İnsan vücudu bu ilaçlar olmadan görevini getiremeyecek şekilde ilaçlara tamamen yüzde yüz itimat etmemesi.

c- Kullanımda israf etmemek, çünkü bu konuda israf etmek hayatına mal olabilir.

İkinci durum: eğlenme ve hazzı çoğaltmak için cinsel uyarıcılarını kullanmak.

Bu durumda ihtiyaç olmaksızın bu ürünleri kullanımında meydana gelecek sonuçlara bakılır: uzmanlar eğlence amacıyla kullanılan bu ürünlerin çok büyük zararlara yol açtığını söylemektedirler, öyle uzun vadede ters sonuçlara sebep olduğunu tespit etmişlerdir. Çünkü cinsel uyarıcılar vücuda sayılı saatlerde enerji verir daha sonra bu enerjik saatler yerine vücudu yorgunluk ve bitkinlik yerini alır, malumdur ki bir şeyin zararı kesin veya ağır basıyorsa şeriatın genel kuralları ve delilleri bunu yasaklar.[3]

Daha detaylı bilgi için (79072) ve (72841) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En doğrusunu bilen Allah’tır.


[1] Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace.

[2] Ebu davud, Nesai.

[3] Özetle; El nevazi fil eşribe adlı master tezi s.237-240 şeyh sad bin turki el haslan denetiminde şeyh Zeynul abidin bin şeyh bin ezvin.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi