Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

Meni akmasına sebep olan düşünce orucu bozar mı?

Soru

Bir Avrupa ülkesinde şiddetli bir cinsel tahrike maruz kaldım, bunun üzerine benden meni çıktı, orucumun bozulduğunu düşünerek mastürbasyon yaptım, bunun üzerine bana kaza mı yoksa kefaret mi vacip olur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz Müslüman kulağını gözünü ve uzuvlarını Allah’ın haram kıldığı şeylerden koruması gerekir, oruçta asıl olan maksat nefisleri tezkiye edilmesi, şehvet ve arzuların içine düşmekten korunmaktır. Meni akmasına neden olan düşüncenin orucu bozması konusunda alimler farklı görüşler bildirmişler; Maliki mezhebi orucun bozulduğunu söylerler, diğer alimlerin geneli ise bozulmadığı görüşündedirler. ancak görünüşe göre oruç bozulmaz çünkü söz konusu olay irade dışında gerçekleşir, düşünceleri uzak tutmak mümkün olmayabilir. Fakat meni akması amacıyla kasıtlı bir şekilde düşünmek, meni akması amacıyla nazar etmek hükmündedir. Alimlerin cumhuru, nazar ederek meni akmasına sebep olmak orucu bozduğunu söylemektedirler.

“Şafii ve Hanefi mezhebi: düşünce ve bakmaktan dolayı meni veya mezi akması orucu bozmaz, Şafiilerde ki diğer görüş ise: eğer bir şahıs bakmakla meni akıtmaya alışmış veya tekrarlı nazar ederde meni akarsa o halde orucu bozulur.

Maliki ve Hanbeli mezhebi: sürekli bakmakla meninin akması orucu bozar; çünkü haz aldığı bir eylemle akıtmadır, bu sonuçtan kendini engelleyebilir.

Düşünceden dolayı meni akması ise maliki mezhebinde orucu bozar, hanbelilerde bozulmaz çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir.[1] (22750) nolu soru cevabına bakınız.

Bu şekilde orucun bozulursa vacip olan kazadır kefaret gerektirmez, çünkü kefaret cinsel ilişki ile orucu bozan üzerine vaciptir. (28074) ve (71213) nolu soru cevaplarına bakınız.

Sonuç olarak sana vacip olan şeyler:

1- Mastürbasyon yapmaktan tevbe etmendir, bu eylemin haramlığıyla ilgili (329) nolu sorunun cevabına bakınız.

2- O günü kaza etmendir.

Allah, en iyi bilendir.


[1] - El Mevsua el Fıkhiyye 26/ 267

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi