Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Allah’a iman nimeti, kulların üzerinde bulunan en büyük nimettir

Soru

Acaba yüce Allah’ın bize bahşettiği en büyük nimet nedir? Mal ve mülk mü?, anne ve baba mı?, günahları görmemek mi? Bazıları şöyle der:  Her şeyi sahibi olan Allah, günah işlediğimiz halde bizi affetmesi en büyük nimettir.. En büyük nimet, yüce Allah’ın bizim rabbimiz olmasıdır? En büyük nimet Allah’ın bizim rabbimiz olmasıdır. Demek caiz mi? Allah’a nimet olarak nitelemek doğru mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Şüphesiz Allah’ın kulları üzerinde en büyük nimeti onları seçtiği dine hidayet etmesidir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “….Bugün sizin dininizi bütünlüğe erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. ..” Maide/3

İbn Kesir Rahimehullah şöyle dedi:

“Bu nimet, yüce Allah’ı ümmet üzerine bulunan en büyük nimetidir. Zira onlara dinlerini tamamlamış, başka dine, başka peygambere ihtiyaç bırakmamıştır. Onlara insanlara ve cinlere göndermiş olduğu son peygamber Muhammed’i peygamber olarak seçmiştir. Helal, sadece onun helal kıldığıdır. Haram, sadece onun haram kıldığıdır. Din sadece onun meşru kıldığıdır. Haber verdiği her şey hak ve doğrudur. Hiçbir yalan ve aykırılık yoktur. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek (kimse) yoktur. O, işitendir, bilendir.” Enam 115

Yani haber vermede doğru, emir ve yasaklarda adaletli. Ne zaman ki dinleri onlara tamamladı nimeti de onların üzerine tamamlamış oldur. ( tefsir İbn Kesir 3/26)

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

Allah’ın kulları üzerine en büyük nimeti, onlara iman etmeleri için emretmesi ve onları İslam’a hidayet etmesidir. Şüphesiz bu nimete muvaffak olanlar, fatiha süresinde “Bizi dosdoğru yola ilet, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. ..” geçen ayetin mutlak nimete sahiptirler. (Camiul mesail 4/284)

Şöyle devam etti: “ Yüce Allah’ın kulları üzerindeki en büyük nimeti onlara peygamberler göndermesi, kitaplar indirmesi, doğru yolu belirtmesidir. Bunlar olmasaydı. İnsanlar hayvanlar gibi olacaklardı. Hatta daha alçak bir durumda olacaklardı. Her kim Allah’ın mesajlarını kabul eder ve doğru yolda kalırsa insanların en hayırlılarından olur. Her kim doğru yolda yüz çevirirse o, varlıkların en şerlilerinden olur. Köpek, domuz ve diğer hayvanlardan daha kötü durumda olur.  (Mecmu el Fetava 19/100)

Şüphesiz Allah’ın kullarına bahşettiği en büyük nimet imandır. İman hem söz hem de ameldir. İman, fısk ve günahlarla eksildiği gibi salih amellerle de artar. Dünya nimetleri bir yönden nimet olsa da din nimet hayrın ve nimetin tümü teşkil eder.  Hayırlı nimet veren, yüce Allah’tır. .

Sonuç olarak En büyük nimet, kulların Rablerini bilmeleri onu birlemeleri, peygamberlerine ittiba etmeleri, şeriata uymalarıdır. Dünya nimetleri ise hakkıyla yeri yerine kullanıldığında ve itaatlerin yolunda kullanıldığında hakkıyla nimet olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi