Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Parayla satın aldığı ticaret mallarında zekat nasıl nesaplanır?

Soru

Bende nisap tutarından daha fazla para bulunuyordu. Bu parayla ticaret amacıyla bir iş yeri açtım. İş yerinin zekatı olacak mı? Varsa nasıl olacak?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Şayet sahip olunan mal, nisaba ulaşmış fakat üzerinden bir sene geçmeden onunla ticaret malları alırsa bu malda zekat vardır. Süre ticaret malı satın alma tarihinden başlamaz bilakis daha önceki süre hesaplanır ve bir sene geçtiğinde zekatı verilir.

El Behuti Rahimehullah şöyle dedi: Şayet nisap senenin bazı zamanlarında eksilir veya başka cinsten bir şey satın alırsa hesaplanan sene süresi kesilir. Ancak ticaret malları; altın, gümüş, para veya ticaret mallarıyla değiştirilse hesaplana sene kesintiye uğramaz. Çünkü aynı cinsten sayılır. (Keşşaf el Kina’ 2/178)

İkincisi:

Ticaret mallarının zekatı şöyle hesaplanır:

İşyerinizde bulunan ürünlerin satış fiyatına göre hesaplanır ve%2.5 tutarı zekat olarak çıkarılır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi