Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Ölüyü, Mümeyyiz Bir Çocuk Yıkayabilir Mi

163190

Yayınlama tarihi : 17-06-2023

Gösterimler : 596

Soru

Buluğ yaşına ermeyen mümeyyiz bir çocuk, ölüyü yıkayabilir mi? 

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Ölüyü yıkamak farz-ı kifayettir. Bir gurup insan bunu yerine getirdiklerinde diğer kişilerden düşer.

İkincisi:

Ölüyü yıkayacak kişinin ergenlik yaşına girmiş olması şart değildir. Bilakis bu görevi getirecek kişi işin ehli olduktan sonra geçerlidir.

El Mevsua el Fıkhiyye 60/13’de şöyle geçmektedir: Hanefi ve Hanbeli’lere göre çocuk akıllı olması şartıyla ölüyü yıkayabilir. Nitekim çocuğun kendisine yaptığı taharet geçerli sayılması itibarıyla başkasına da yapacağı taharet geçerlidir. Bu anlayış Maliki ve Şafii mezhebinde de mevcuttur.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Ölüyü yıkayan kimse; Müslüman, mümeyyiz ve akıllı olması gerekir. (Şerhul Kafi 2/24)                    

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi