Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Akika Kurbanı Kesmek İçin Doğumun Yedinci Gününü Nasıl Belirlerim?

Soru

Perşembe günü ikindi saat 16.00 da bir çocuk doğurdum, bunun akikası ne zaman olur? Perşembe günü sayılır mı? Çünkü bir yerde okuduğum kadarıyla öğleden sonra doğum olmuşsa o gün sayılmaz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Doğan çocuk için yedinci günde akika/kurban kesilmesi mustehaptır. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: "Her yeni doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir. Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, (aynı günde) başı tıraş edilir ve kendisine isim verilir." (Dâvud, hadis no: 2455 Elbânî, "hadis, sahihtir," demiştir.)

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: Sünnet olan, akikanın yedinci gününde kesilmesidir. Bu konuda ilim ehli arasında ihtilaf bilmiyoruz. Bu konuda asıl delil Semura hadisidir: "Her yeni doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir …” (el Muğni 9/364)

İkincisi:

Akikanın yedinci günde kesilmesi bilgisi kesinleştiğine göre doğumun olduğu gün, alimlerin cumhuruna göre yedinci günden bir gün sayılır.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Doğum günü, yedi günden sayılır mı? Bu konuda iki görüş var. Tercihli görüşe göre doğduğu günden altı gün sonra akika kesilir. İkici görüşe göre doğduğu gün sayılmaz ve doğduğun günden yedi gün sonra kesilir. Ancak birinci görüş hadisin zahirine uygun olup tercihli olandır. Gece doğarsa bir sonraki gün olarak sayılmasında ihtilaf yoktur. (el Mecmu 8/411)

Elmevsua el Fıkhiye 30/279’da şöyle geçer: Fıkıh alimlerin cumhuruna göre doğum günü yedi günden sayılır, fakat gece doğarsa gece sayılmaz bir sonraki sabah ile gün sayımı başlar.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Yedinci günde kesilir” anlamı şöyledir: Şayet cumartesi günü doğarsa haftaya cuma günü akika kesilir, perşembe günü doğarsa haftaya çarşamba günü akikası kesilir. (El Şerhul mumti 7/493)

Üçüncüsü:

Öğleden sonra doğduğu zaman gün sayılmadığı konusuna gelince, bazı ilim ehli bunu söylemiş hatta bazı alimler doğduğu gün ister öğleden önce doğsun ister sonra hiçbir şekilde saymamışlardır. Maliki mezhebi bu görüştedir.

El Muvak Rahimehullah şöyle dedi: İbn Kasım Malik’ten rivayeti şöyledir: Şayet çocuk Fecr/sabahtan sonra doğarsa o gün sayılmaz ve bir sonraki gün itibarıyla yedi gün hesaplanır. Şayet fecrden önce veya gece doğarsa o gün sayılır. (el Tac ve el İklil 4/390)

Doğrusu alimlerin cumhurunun görüşü olup akika doğum günü itibarıyla yedinci günde kesilir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “Yedinci gününde akikası kesilir”

Şeyh Muhammed bin Muhammed el Muhtar el Şenqiti şöyle dedi: izafe, hükmün muzaf ileyhi ile bağlanmasını gerektirir. Yani: Yedinci gün doğum gününe muzaftır. Bunun üzerine doğduğu gün yedinci gündür. (Şerh Zad el Mustaqni’)

Akika kesilmesi mustehaptır. Şayet doğum gününden itibaren yedinci günde kesilmesi mümkünse güzel olur. Şayet daha sonraki tarihlerde kesilirse de akika geçerlidir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Şayet akikayı yedinci günden önce veya yedinci günden sonra keserse geçerlidir. Ancak doğumdan önce keserse ihtilaf olmaksızın geçersiz olup normal koyun eti sayılır. (el Mecmu 8/411)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi