Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Miladi yılbaşı münasebetiyle müslümanların birbirlerini tebrik etmelerinin hükmü

Soru

Müslümanların, yeni miladi yılbaşı münasebetiyle birbirlerine duâ etmeleri ve yılbaşını kutlamaları câiz midir? Tabi ki müslümanlar bunu yaparlarken, yılbaşını kutlamak niyetiyle yapmamaktadırlar.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Miladi yılbaşı müsnasebetiyle müslümanların birbirlerini karşılıklı tebrik etmeleri ve kutlamaları câiz değildir. Aynı şekilde yılbaşını kutlamaları da câiz değildir. Çünkü bu iki davranışta, bize yasak kılınan, kâfirlere benzemeye çalışmak vardır.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود]

"Her kim, bir topluluğa benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse), (günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."[1]

Üstelik her yıl devamlı olarak kutlanılan bir gün, onu kutlamak ve bayram haline getirmek anlamına gelir ki, bu da dînen yasaklanmıştır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1] Ebu Davud, hadis no: 4031. Elbânî, 'Sahih-i Sünen-i Ebî Davud'da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi