Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Babadan kalan mirası paylaşılmadan oğul öldüğünde torunlar mirastan pay alırlar mı?

Soru

Babam vefat ettikten sonra kardeşim vefat etti, kardeşimin çocukları babamın mirasında payları olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet çocukları olan bir şahıs vefat eder ve daha sonra miras paylaşılmadan çocuğu vefat ederse. Çocuğun mirastan vefat etmesiyle hakkı kaybolmaz. Bilakis babanızın mirası, vefat eden kardeşiniz dahil tüm mirasçılar arasında paylaştırılır. Daha sonra vefat eden kardeşinizin payı onun mirasçıları olan eşi, çocukları vb. kişiler arasından şer’i meseleler çerçevesinde paylaştırılır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi