Cumartesi 14 Rebiül-Evvel 1442 - 31 Ekim 2020
Türkçe

Sahur yapmak, orucun sıhhatinin bir şartı değildir

Soru

Ramazan'ı bir tarafa bırakırsak, Pazartesi ve Perşembe günleri sahur yapmadan oruç tutmak istersem, -ki fecirde kalkıp sahur yapamıyorum-, bundan dolayı sahursuz oruç tutmak câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Sahur yapmak, orucunun sıhhatinin bir şartı değildir. Dolayısıyla sahur yapmak, sadece müstehaptır.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فيِ السَّحُورِ بَرَكَةً.) [ متفق عليه ]

"Sahuryemeği yeyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhârî ve Müslim)"

Kaynak: Fetâvâ İbn-i Baz, c: 4, s: 259