Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Güneş Tutulması Namazı, Sadece Olayı Görenler Için Geçerlidir

Soru

Haberlerde yayınlanan güneş tutulması olayını okuduğumuzda namaz kılmamız gerekir mi? Başka bir şehirde Güneş tutulduğunda namaz kılalım mı yoksa namaz için direk gözümüzle görmemiz gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Güneş tutulması görüldüğünde namaz, zikir, dua ve istiğfar meşrudur.

Şüphesiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den gelen sahih rivayetlere göre Güneş veya Ay tutulması sırasında Müslüman; namaz, zikir, dua ve istiğfara koşması emredilmiştir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:

“Şüphesiz ki Güneş ile Ay Allah'ın âyetlerinden iki âyettirler. Allah, onlarla kullarını korkutur. Onlar, insanlardan hiç bir kimsenin ölümü için tutulmazlar. Bu gibi âyetlerden bir şey gördünüz mü hemen namaz kılın ve Allah'a duâ edin. Tâ başınıza gelen hâl açılıncaya kadar (bunlara devam) edin.)”

Görüldüğü gibi Allah Rasulü, namazı, zikri, istiğfarı Güneş’in tutulmasına bağlamış hesapçıların haberlerine değil.

Buna binaen tüm Müslümanlara vacip olan husus sünnete tabi olmaları ve sünnete aykırı uygulamalardan uzaklaşmalarıdır.

Sonuç olarak hesapçıların haberine binaen Güneş tutulması namaz kılanlar hatalı davranmış ve sünnete aykırı bir iş yapmış olurlar.

Bulundukları şehirde Güneş tutulmamış kişilere güneş tutulması namazını kılmak meşru değildir.

Şayet bir şehirde Güneş tutulması olayı yaşanmamışsa bu namazı kılmaları meşru değildir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu namazı Güneşin tutulmasına şahit olunmasına bağlamıştır. Bu namaz başkasının haberine hesapçıların şu tarihte olacak diye verdiği bilgiye göre kılınmaz. Yüce Allah şöyle dedi: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin” (Haşr 7)

Başka bir ayette: “İçinizden Allah’ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.” (Ahzab 21)

Allah Rasulü, Medine’de Güneş tutulduğu zaman ve herkes buna şahit olduğunda namazı kılmıştır. “Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.” (Nur 63)

Şüphe yok ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem insanların en bilgini ve Allah’ın hükümlerini tebliğ eden elçidir. Şayet Güneş tutulması namazı hesapçıların haberine göre kılınsaydı veya başka ülke ve bölgelerde tutulmasıyla kılınsaydı bunu ümmetine açıklardı. Ancak böyle bir bilgi olmadığı gibi aksini bildirmiştir. Ve bu namazı bizzat gözle görülmesine bağlamıştır. Sonuç olarak biliyoruz ki bu namaz, ancak kendi memleketinde Güneş tutulması olduğu ve gözle görüldüğü takdirde meşru olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Abdulaziz bin Baz fetvaları ve makaleleri. C. 13, s. 30)