Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

Suyu Tek Nefeste İçmenin Hükmü

Soru

Eve susamış bir halde geldiğimde bir bardak suyu tek seferde içmem doğru mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

 Ebû Saîd el-Hudrî’den rivâyet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz içilecek şeylere üflemeyi yasaklamıştı. Bir adam:

– Kaba çerçöp düştüğünü görürsem ne yapayım? deyince Efendimiz:

“– Düşen şeyi dök!” buyurdu. Bu defa adam:

– Bir nefeste içince suya kanmıyorum, dedi. Resûl-i Ekrem de:

“– O takdirde su kabını ağzından çek!” buyurdu.

 (Tirmizî, 1887).

Hadisin sıhhati: Elbani ‘es-Silsiletu’s Sahiha’ adlı eserinde bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. (385)

Elbani -hadisin faydalarını açıklarken- şöyle dedi:

Tek nefeste içmek caizdir; Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Bir nefeste içince suya kanmıyorum” dediğinde adamı kınamamıştır. Bir nefeste içmek caiz olmasaydı Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, bunu ona açıklardı. Örneğin “Tek nefeste içmek caiz midir?” buyururdu. Eğer bu caiz değilse, ona “O takdirde su kabını ağzından çek!” demekten daha iyidir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellemin- bu sözü tek seferde içmenin caiz olduğu anlamına gelmektedir. Ve eğer ara verip nefes almak istiyorsa, bunu ağzını kaptan çıkardığında yapar. Bu, Ebû Hüreyre'nin -Allah Ondan razı olsun- rivayet ettiği hadiste açık bir şekilde ifade edilmiştir:

“Biriniz su içeceği zaman kabın içine solumasın. Tekrar su içmek istediği takdirde kabı ağzından uzaklaştırıp (soluk alsın). Ardından içmeye devam etsin.” (es-Silsiletu’s Sahiha) (386)

Hafız (el-Feth) adlı eserinde şöyle dedi:

‘Malik bunu bir nefesle içmenin caiz olduğuna delil olarak zikretti. İbn Ebî Şeybe, Said İbnü'l-Müseyyeb ve bir guruptan caiz olduğunu söylediklerine dair tahric yapmıştır. Ömer İbn Abdülaziz şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içinde nefes almayı yasakladı. Ancak kim su içerken suya üflemiyorsa dilerse bir nefeste içebilir.’

Ayrıca bir nefeste su içmenin caiz olması, üç nefesle içmenin sünnet olmasını engellemez, yani ikisi de caizdir. Ancak ikincisi Enes bin Malik'in -Allah ondan râzı olsun- hadisine göre daha iyidir. Enes bin Malik şöyle dedi:

‘Su içerken üç kez nefes alır ve şöyle derdi: “Bu hem hazmı kolaylaştırır hem de susuzluğu çabuk keser hem de daha sağlıklıdır.’ Bu hadisi Muslim tahric etmiştir.

(es-Silsiletu’s Sahiha) (Hadis no: 385,386) En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid