Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Oruç kazasının ertelenmesi

Soru

Adetim geldiği günlerde orucumu yedim ancak bir kaç sene geçmesine rağmen orucumu tutamadım. Zimmetimde olan bu orucu tutmak istiyorum, ancak tutmam gereken gün sayısını tam olarak bilmiyorum bu durumda ne yapmalıyım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yapmanız gereken üç husus bulunmaktadır:

Birincisi: Oluşan bu gecikmeden dolayı pişmanlık duyarak Allah'a tövbe etmenizdir. Bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması için azim göstermenizdir.  Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!"   Nur /31

Şühesiz bu gecikme Allah'a isyandır bu günahtan tövbe etmek vaciptir.

İkincisi:

Tahmininize göre oruca başlayınız, şüphesiz Allah kimseye gücünden fazla yükümlülük vermez. Tahminize ağır basan gün kadar tutun, yani on gün tutmadığınızı sanıyorsanız on gün tutun daha fazla veya daha az olduğunu sanıyorsanız ona göre tutunuz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. "Allah, hiç kimseye gücünden fazla bir şeyi yüklemez."Bakara/ 286  Başka bir ayette: "Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun"Teğabun/16

Üçüncüsü: Oruç tutmadığınız her gün için bir yoksulu yedirmek, mümkünse gün sayısınca bir yoksula verebilirsiniz. Eğer maddi durumunuz buna müsait değilse tövbe ve oruçtan başka bir şey gerekmez.

Vacip olan yedirme ise; her gün için memleketin azığından (yaygın olan gıdalardan; Pirinç, fasulye, nohut vb.) yarım sa' yani bir buçuk kilo ağırlığınca yemek vermektir. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Mecmu Fetava Şeyh bin Baz 6/19