Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Günlük, haftalık ve aylık itaatler

Soru

Günlük, haftalık ve aylık itaatler nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz İtaatler konusu, çok geniş bir konu olduğundan dolayı bunu burada hakkıyla açıklamak mümkün değil, ancak soru soran kardeşimize aşağıdaki kitaplara başvurmasını tavsiye ediyoruz:

El-Terğib ve El Terhib, İmam Munziri. Ayrıca hadislerin sahih veya zayıf derecesini bilmek için Elbaninin bu kitap üzerinde yazdığı eserine de başvurulabilir.

Riyad El Salihin. İmam Nevevi. Özellikle "Kitap el Fadail" konusuna başvurulması tavsiye edilir.

İkincisi:  Günlük İtaatlerden: Günde beş vakit namaz ve bu namazlara abdest almak, her abdest ve namazda misvak kullanmak, namazları cemaatla kılmak, sünnetler, kuşluk namazı, gece ve vitir namazı, sabah ve akşam zikirleri, gece ve gündüz zikirleri (eve giriş ve evden çıkış duası, mescide giriş ve mescitten çıkış duası, tuvalete giriş ve tuvatten çıkış duası; yeme, içme duası, namazdan sonra okunan dualar vb….) ezanı tekrarlamaktır.

Haftalık itaatlerden: Cuma namazı, Cuma gecesi veye Cuma günü Kehf suresini okumak, Cuma günü ve gecesinde çokça salavat getirmek,  Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak.

Aylık itaatler: Her aydan üç gün oruç tutmak (bu konuda en faziletl oruç her hicri ayın 13, 14, 15 günlerini oruç tutmaktır)

Yıllık veya mevsimsel itaatler:  Ramazan orucunu tutmak, mescitte teravihi cemaatla kılmak, bayram namazı, gücü yetenin hacca gitmesi, zekat şartlarına sahip olanın zekat vermesi, Şevval ayından altı gün oruç tutmak, Aşure gününde oruç tutmak, ayrıca aşure gününden bir gün önce ve bir gün sonra oruç tutmak, Zilhiccenin ilk on gününde çokça salih ameller işlemek.

Şüphesiz belirli bir zamanla bağlı olmayan bir takım ameller bulunmaktır bunların yapılması her zaman meşrudur. Bunlardan bazıları kalbi ameller olup diğerleri uzuvlarla yapılan amellerdir: Kerahat vakitleri hariç mutlak (genel)  olarak namaz kılmak, mutlak olarak oruç tutmak, ümre yapmak, Allah'ı anmak, Kur'an-ı Kerim okumak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem'e salavat getirmek,  dua etmek, af dilemek, anne ve babaya iyilik yapmak, akrabaya iyilik yapmak, sadaka vermek, Müslümanlarda selamı yaymak, güzel ahlaklı olmak, dilini temiz tutmak, Allah'ı sevmek Allahtan korkmak, Allah'ın rahmetini ümid etmek, O'na tevekkül etmek, rıza göstermek, ondan yardım dilemek.

Bununla beraber sebebe dayalı ameller bulunmaktadır: sebebe bağlı olarak meşru olurlar; Hasta ziyareti, cenazelere gitmek, cenaze namazını kılmak, taziyede bulunmak, apşırana yerhemukellah demek, selamı almak, davete icabet etmek, İstihare namazını kılmak, tövbe namazını kılmak, güneş veya ay tutulması namazını kılmak, yağmur namazını kılmak, çekişenlerin arasını bulmak ve sulh yapmak, gözü haramlardan korumak, başkasına zarar vermemek, eziyet ve belalara sabır göstermek……

Selef, günde dört ibadeti bir arada yapmayı severlerdi: oruç tutmak, fakirleri yedirmek (sadaka), cenaze namazına katılmak ve hasta ziyaretine gitmek. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: "Bu ameller kimde toplanırsa cennete girer" Muslim 1028

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi