Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

İtikaf esnasında başkalarıyla konuşmak caiz mi?

Soru

İtikaf esnasında başkalarıyla konuşmanın caiz olmadığı doğru mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İtikaf, Allah’a ibadet etmek amacıyla mescit dışına çıkmamaktır.   

İtikaftan amaç insanın Allah’ın itaatine vakit ayırması ve onu meşgul eden herşeyden uzak durmasıdır. Bu nedenle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Mescidte küçük bir çadırda itikafa girerdi. Böylece mescitte bulunan kişilerle meşgul olmaz, onları görmez onlarda onu görmezdi.

İtikafa giren kimse bu amacı unutmamalı, bununla birlikte şayet ihtiyaç kadarıyla insanlarla konuşur veya onun ziyaretine gelen kişiyle konuşursa sakıncası yoktur.

Ancak bu konuşma kısık sesle olması ve diğer Kur’an okuyan zikir yapan veya namaz kılan kişileri rahatsız etmesin. Konuşma, kişiyi itikaf amacından meşgul etmeyecek şekilde kısa olması gerekir.

Ali bin Huseyin Radiyallahu anhu , Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Safiyye'nin şunu anlattığını söyledi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazanın son on günü mescid'de itikafta iken onu ziyarete gittim. Onunla bir süre konuştum. Daha sonra dönmek için kalktım. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de beni uğurlamak için kalktı…” (Buhari 2035, Muslim 2175)

İbn Dakik el İd Rahimehullah şöyle dedi:

Bu hadis, kadının itikafta bulunan bir kimseyi ziyaret etmesi ve onunla konuşmasının caiz olduğunu gösteriyor. (El İhkam 2/45)

Şey ibn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “İtikafa girenin davranışları üç türdür: Mübah, Meşru/Mustehap ve Yasak olan davranışlardır.

Meşru olan eylemler: Allah’a ibadet etmek, itaatte bulunmak ve Allah’a yaklaştıran eylemlerle meşgul olmak. Şüphesiz bu itikafın amacıdır. Ve onun için mescidte bulunması gerekmiştir.

Yasak olan eylemler: Mazeretsiz mescidten çıkmak, alım satım yapmak, eşiyle cinsel ilişki kurmak gibi itikafın amacına zıt olan davranışlardır. Zira bu davranışlar itikafı geçersiz kılar.

Üçüncüsü caiz ve mübah olan eylemlerdir: İnsanlarla konuşmak, hal hatır sormak gibi mübah olan eylemlerdir. (Mecmu Fetava ve Resail el Useymin 20/175-176)

Şeyh şöyle devam etmektedir: İtikaf birkaç arkadaşın mescidin bir köşesinde muhabbet edip zaman geçirmeleri değil. Amaç Allah’a yaklaştıran ibadetlerle meşgul olmaktır. Sakın vaktinizi boş konuşmalarla kaybetmeyin. Ancak ihtiyaç için konuşmakta sakınca yoktur. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem eşi Safiye bint Huyeyn ile konuşmuştur. Daha sonra evine göndermek için yerinden kalkmıştır. (el Lika el Şehri 8/70) ü

Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi: Mescidlerde konuşmak şayet az olup kardeşler arasında olan hal hatır sormak ve dünyevi işlerle ilgiliyse sakıncası yoktur. Fakat konuşma çok olursa mekruh olur. Zira mescidi dünyevi konuşma yeri olarak tahsis etmek mekruhtur. Şüphesiz mescidler Allah’ın zikri, Kur’an okumak ve beş vakit namaz kılmak, nafile namaı kılmak, itikaf ve ilim tahsili gibi faydalı eylemler için yerlerdir.

Ancak dünyevi sohbetler için kullanmak mekruhtur. İhtiyaç durumunda olan kısa konuşmalar hal hatır sormak gibi kısa sohbetlerin sakıncası yoktur. (Nur ala derb 2/706) daha detaylı bilgi için (49007 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi