Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan ayında salih ameller kaç kat artırılır?

Soru

Ramazan ayında salih ameller kaç kat artırılır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan ayı büyük bir konuma sahip olması itibarıyla içinde yapılan ibadetin fazileti daha büyük ve kat kat artırılır, aynı şekilde bu ay içinde yapılan ma’siyetlerin günahı başka zaman yapılan günahlardan daha büyüktür. Müslüman bu mübarek ayı ibadet ve salih amellerle ve günahlardan sıyrılma fırsatında değerlendirmelidir, umulur ki Allah ibadetlerini kabul eder ve istikamete muvaffak kılar, ancak günah Ramazan ayında olsun veya dışında olsun her zaman kat kat artırılmaz, sevaplar ise on kat veya daha fazla katlarla artırılır. (Mecmu fetava bin baz. 447/15)

Ramazan ayında ve dışında sevabın artırılması miktar ve tür açısından olmaktadır,  miktar açısından artırılması sevabın on kattan fazla hesaplanmasıdır. Tür bakımından artırılması ise sevabın büyük ve çok olması demektir. Günahın artırılması ise sadece tür bakımından artırılır yani günahı büyük olur cezası daha çetin olur. (38213) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Şeriat bu artırımın bazı amel ve vakitlerle ilgili olduğunu açıklamaktadır; yüce Allah kadir gecesi hakkında şöyle demiştir “ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadir -3) yani bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.

Şeyh Sa’di rahimehullah bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir: “ Fazilet bakımından bin aya eşittir, bu gecede yapılan amel bu gecenin olmadığı bin aydan hayırlıdır, bu konu akılları hayrete düşüren şeylerdendir, zira yüce Allah’ın bu zayıf ümmete minnet ettiği bir nimettir,  bir gecede yapılan amel bin aydan hayırlı olur, bu öyle bir süredir ki seksen küsür sene yaşayan bir adamın ömründen daha faziletlidir. Sayfa 931.

Ramazan umresiyle ilgili Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem  şöyle demiştir: “Ramazan’da bir umre benimle yapılan bir hacca eş değerdir” Buhari (1863) , Müslim (1256)

El Kari rahimehullah şöyle dedi: “Hacca eş değerdir” yani sevap bakımından bir hacca eşittir. Mirkatul mefatih 5/1745

Şüphesiz bu hadisler dışında fazileti belirten bazı hadisler mevcuttur ancak bunlar zayıf olup sahih değildir. Bunlardan birisi: “ Ey insanlar büyük bir ay geldi, içinde bin aydan hayırlı gece olan bir aydır, Allah bu ayın orucu farz kılmış, kıyamını ise nafile kılmış, her kim bu ayda bir sevap işlerse bu ay dışında bir farzı yerine getirmiş gibidir, her kim bu ayda bir farz eda ederse bu ay dışında yetmiş farzı yerine getirmiş gibidir. Elbani “ El daife” 871 de munker olduğunu söylemiştir. (21364) nolu sorunun cevabına bakınız.

Seleften bu sevapların artırımı hakkında bir takım eserler zikredilmiştir. Ancak bu bilgiler delil mahiyetinde olmayıp sadece göz önündü bulundurulur.

Ebu bekir bin Ebi Meryem şeyhlerinden şöyle aktarmıştır: “ Ramazan ayı geldiğinde nafakayı genişletirlerdi, zira bu aydaki nafaka Allah yolunda nafaka gibidir, bu ayda yapılan bir kere “suphanallah” demek, Bu ay dışından bin kere subnallah demekten faziletlidir.

Nahai rahimehullah şöyle dedi: “Ramazan ayından bir gün oruç tutmak bin günden hayırlıdır, bu ayda bir kere tesbih getirmek, dışında bin tesbih getirmekten hayırlıdır, bu ayda bir rekat bin rekattan hayırlıdır. Bitti. Lataiful mearif ibn Receb 151

İbn ebi dünya “Fadail Ramadan” kitabı sayfa 51 de El zuhri’den şöyle rivayet etmiştir: “Ramazan da bir kere tesbih getirmek ramazan dışında bin tesbih getirmekten hayırlıdır.

Sonuç olarak ramazan ayında sevapların kat kat artırılması konusunda detaylı bir şekilde delil bulunmamaktadır, ancak Müslüman Ramazan ayında bu faziletleri elde etmek için çaba göstermesi gerekir.

En iyi bilen yüce Allah’tır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi