Pazartesi 20 Cemaziyel-Evvel 1445 - 4 Aralık 2023
Türkçe

Ramazan gündüzüne kendisiyle cinsel ilişki kurulan kadın oruç tutmaktan aciz kaldığında vermesi gereken kefaret

Soru

Ramazan gündüzüne kendisiyle cinsel ilişki kurulan kadın, adet ve zayıf bünyesinden dolayı ardarda iki ay oruç tutmaktan aciz kaldığında vermesi gereken kefaret nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: Ramazan ayında cinsel ilişki orucu bozan en büyük unsurdur. Bundan dolayı tövbe etmek, orucu kaza etmek ve kefaret ödemek gerekir.

Bunun kefareti sırasıyla bu şekildedir: Köle azat etmek, bulunmazsa ardarda iki ay oruç tutmak, gücü yetmezse 60 yoksulu yedirmek.

Bir kefaretten diğerine geçmek ancak kişinin gücü yetmediği takdirde mümkündür. Konuyla ilgili detaylı bilgi için (106532) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi: şayet bu cinsel ilişkiye maruz kalan kadın mazeretli ise yani kadın bu işe zorlanmışsa veya unutarak yapmışsa veya Ramazan ayında cinsel ilişkinin haram olduğu hakkında bilgisi yoksa bu kadın üzerine bir günah olmadığı gibi kefaret de gerekmez. Ancak cinsel ilişkiye zorlandığı günün orucun geçerliliği hakkında ihtilafa düşülmüştür. Şayet tedbir açısından o gün için bir gün kaza olarak oruç tutarsa daha hayırlı olur. Fakat kadın cinsel ilişkide eşine eşlik etmiş ve buna rıza göstermiş ve mazereti yoksa bu durumda alimlerin cumhuruna göre kaza ve kefaret gerekir. Daha detaylı bilgi için (106532) nolu sorunun cevabına bakınız.

Üçüncüsü: Kadın, sağlık nedenlerden dolayı oruç tutamazsa bu durumda kefareti 60 yoksulu doyurmak olur. Kadın bu kefareti kendisi öder veya eşine bu konuda vekalet verir.

Dördüncüsü:

Kefaret orucunda adetin gelmesi orucu kesmez, bilakis adet geldiğinde kadın orucu bozar temizlendiğinde geçmiş günler üzerine devam eder ve altmış günü tamamlar. Çünkü adet kanaması Allah’ın adem’in kızları üzerine takdir ettiği bir durumdur. Onların bu konuda yapacakları bir şey yoktur. Tüm ilim ehli bu konuda icma halindedir. Daha detaylı bilgi için (82394) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bunun üzerine her ay adet kanaması olması veya zorluğun oluşmasından korkmak, yemek yedirme kefaretine geçmek için yeterli bir mazeret değildir. Adet kanaması olsa dahi oruç tutması vaciptir. Oruç kefareti ancak oruç tutamayacak kadar aciz olduğunda düşer.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi