Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Bazı Durumlarda Evlenilmesi Caiz, Başka Durumlarda Caiz Olmayan Kadınlar

Soru

Bazı durumlarda evlenilmesi caiz, başka durumlarda caiz olmayan kadınlar kimlerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, bu konuyla ilgili örnekler şöyledir:

1-(Boşanmış veya kocası vefat eden) kadın iddet döneminde bulunduğu müddetçe evlenmesi caiz değildir. Zira hamile olma ihtimali mevcuttur. Aksi takdirde soylar karışır. Ancak iddet sona erdikten sonra evlenebilir.

2-Erkeğin üç defa boşadığı kadınla evlenmesi haramdır. Şayet tekrar evlenmek isterse kadın isteği üzerine başka bir erkekle evlenir yine isteği üzerine boşanırsa birinci kocaya dönebilir. Yüce Allah şöyle dedi: “Boşanma iki defadır”… “şayet (üçüncü defa) boşarsa başka bir kocayla evlenmedikçe birinci kocaya helal olmaz”

4-İhram halinde olan kadın, ihramdan çıkmayıncaya kadar evlenmesi haramdır.

5-Bir erkeğin iki kız kardeşle birlikte evlenmesi haramdır. yüce Allah şöyle dedi: “..iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz..” (Nisa 23) Aynı şekilde kadın ile halası veya teyzesi ile birlikte evlenmesi haramdır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Evlilikte kadın ile halası, kadın ile teyzesini bir arada bulundurmayın” şüphesiz kumalar arasında olan kıskançlık akraba ilişkisinin kesilmesine neden olacaktır. Ancak bir kimse bir kadını boşarsa boşadığı kadının kız kardeşiyle veya teyzesiyle veya halasıyla evlenebilir.

6-Aynı tarihte dört kadından fazla kadınla evlenmek caiz değildir: Yüce Allah şöyle dedi: “..Hoşunuza giden başka kadınlarla iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz;” (Nisa 3)

Sahih rivayete göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Müslüman olan bir adam’a nikahında bulunan dört kadından fazlasını boşamasını istemiştir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Salih bin Fevzan el Fevzan’ın el Mulahhas el Fıkhi 2/271