Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

“Nur” Allah’ın Güzel İsimlerinden mi?

Soru

El-Nur, Allah’ın Güzel İsimlerinden mi? “Abdunnur” ismi takmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimler “El-Nur” ismi konusunda farklı görüş bildirmiştir:

Birinci görüş: Allah’ın güzel isimlerindendir. Çünkü yüce Allah, ayette şöyle buyurdu: “Allah, Göklerin ve yerin nurudur” (Nur/35)

İbn Kayyı Rahimehullah şöyle dedi:

Yüce Allah kendini Nur ile adlandırmış, kitabını Nur kılmış, peygamberini nur ile nitelemiş, dinini nur ile açıklamış, yaratıklarından Nur ile gizlenmiş, müminlerine varacağı yeri de Nur ile vadetmiştir. (İctima el Cuyuş el İslamiye 2/44)

Ayrıca El Nuniyye s. 212: Nur, Allah’ın isimlerinden olduğu gibi sıfatlarındandır.

İbn Huzeyme Rahimehullah şöyle dedi: El Nur, Allah’ın güzel isimlerindendir: Bu konu (149122) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

İkinci görüş:

Allah’ın Güzel isimlerinden değil.

Daimi Fetva Kuruluna şöyle soruldu: “Abdunnur” ismi vermek caiz mi?

Cevap:

Allah’ın isimleri tevkifi olup “Nur”un Allah’ın ismi olduğuna dair bir delil yoktur. Bunun üzerine “Abdunnur” demek doğru değildir.

(Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz.. Şeyh Abdulaziz Al el Şeyh, Şeyh Abdullah bin Ğadyan.. Şeyh Salih el Fevzan, Şeyh Bekir Ebu Zeyd) (Daimi Fetva Kurulu Fetvaları 10/510)

Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Nur, muzaf haliyle ifade edildiği için Abdunnur denilmez. Allah’ın isimleri arasında “Nur” zikredilmemiştir.
Şeyh Abdurrahman el Berak’a şöyle soruldu: “el Nur, Allah’ın güzel isimlerinden mi?

Cevap:

Sahih hadislerde Nur’un Allah’ın ismi olduğuna dair bir rivayet görmedik. Ancak zayıf bazı hadis rivayetlerinde mevcut olup ilim ehli bunları zayıf görmektedir.

İbn Kayyım bu İsmi Allah’ın isimlerinden sayar fakat buna delil getirmemiştir. Ayette geçen “Allah göklerin ve yerin nurudur” ifadesi ise şöyle izah edilir. Cümle birlike anılır: yani “Allah, göklerin ve yerin nurudur” ifadesi Allah’ın bir ismi  olur. Ama sadece Allah’ nurdur, demek doğru değildir.

Şeyh Abdullah el Racihi şöyle dedi:

“Nur, Allah’ın yüceliğine yaraşır şekilde O’nun sıfatlarından biridir. Nur, kelimesi mustakil ve bağımsız bir şekilde zikredilmemiştir. Böylece tek kelime olarak O’nun ismi olarak kullanılmaz. ttp://shrajhi.com/Books/ID/449

Şeyh Bekir Ebu Zeyd “Abdunnur” ismini, haram ve yasak olan isimler kategorisine almıştır. Çünkü bunda Allah dışında bir şeye ibadet söz konusudur. (Mucem el Menahi el Lafziye s. 282) 

Şeyh el Elbani Rahimehullah şöyle dedi: “El Nur”un Allah’ın isimlerinden olduğunu bilmiyorum.

bunun üzerine “Abdunnur” ismini vermek, şüpheli duruma düşmemek açısından doğru değildir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Seni şüpheye düşüreni bırak, şüpheye düşürmeyeni yap”

Şayet daha önceden verilmiş bir isim ise onu değiştirmeye gerek yoktur. Amaç Allah’ın kulu olduğunu ifade etmektir. Çünkü bu durumu savunan alimler mevcuttur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi