Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) orucu bozar mı?

Soru

Hastaya, oruçlu iken anüsünden yapılan lavmanın (Tenkıye Şırıngasının) hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kabız olan hastaya yapılan lavman (Enema/ Tenkıye Şırıngası: Rektum yoluyla kalın bağırsaklara sıvı sevk etme, dışkıyı yumuşatarak boşaltma ve tedavi amacıyla belli maddeler içeren sıvının lavman aleti aracılığıyla rektumdan kalan bağırsaklara sevk edilmesi) konusunda ilim ehli görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

Bazı ilim ehli, insanın içine ulaşan (giden) her şeyin orucu bozduğundan dolayı lavmanın da orucu bozduğu hükmüne varmıştır.

Bazı ilim ehli de, 'lavman orucu bozmaz' demişlerdir. Bu görüşte olan âlimlerden birisi de Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'dir.

İbn-i Teymiyye şöyle der:

"Bu, yeme ve içme gibi değildir. Yeme ve içme hükmünde de değildir."

Benim görüşüm şudur:

Bu konuda doktorların görüşüne başvurulmalıdır. Eğer doktorlar bunun yeme ve içme gibi olduğunu söylerlerse, lavmanı yeme ve içme hükmüne dâhil etmek gerekir ki bu takdirde orucu bozar. Yok eğer lavman vücûda yeme ve içme gibi güç vermez derlerse, bu takdirde lavman orucu bozmaz.

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn'in Fetvâları, c: 1, s: 516